Bekijk de wortels van slapende bieten Pagina printen

dinsdag 3 juli 2018

Door het huidige warme, droge weer zijn op diverse percelen slapende bieten zichtbaar (foto 1). Dit kan een gevolg zijn van droogte, maar het begint vaak op plekken waar het wortelstelsel van de suikerbieten is aangetast. Bekijk de wortels van de slapende bieten om de oorzaak te achterhalen.

Oorzaak achterhalen
Aaltjes (foto 2) en bodemschimmels, maar ook een slechte structuur kunnen slapende bieten veroorzaken. In alle gevallen komt het slapen van de bieten doordat de wortels niet voldoende water kunnen opnemen. Haal de bieten voorzichtig met een spade uit de grond om de oorzaak te achterhalen. Vervolgens bekijkt u de wortels op de aanwezigheid van aaltjes of bodemschimmels. Aaltjes herkent u aan een vertakt wortelstelsel. Bij bietencysteaaltjes ziet u kleine witte cysten op de wortels en bij wortelknobbelaaltjes zijn knobbels op de wortels zichtbaar. Bodemschimmels, zoals rhizoctonia en aphanomyces veroorzaken wortelrot. Dit ziet u aan rotte delen van de wortel. Meer informatie over aphanomyces dit seizoen leest u hier. Bij een slechte structuur is de biet vaak niet diep genoeg geworteld.


Foto 1. Een plek met slapende bieten. Meestal wordt dit niet veroorzaakt door alleen maar droogte, maar spelen andere oorzaken een rol voor een beperkte wateropname.


Foto 2. Cysten van het bietencysteaaltje en knobbels van het wortelknobbelaaltje op de wortels van bieten kunnen zorgen voor een beperkte wateropname en daardoor verwelking.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.