Rupsenvraat gesignaleerd Pagina printen

dinsdag 26 juni 2018

Momenteel zien we op diverse plaatsen gaatjes in het bietenblad door vraat van rupsen van de gamma-uil. Bestrijding is pas nodig als er veel rupsen in het gewas te vinden zijn en deze 30% van het bladoppervlak dreigen weg te vreten. Een gesloten gewas kan namelijk tot 30% van het bladoppervlak missen voordat dit opbrengst kost. Het gebeurt zelden dat er zoveel vreterij is en dus is een bespuiting niet snel rendabel. Bij een gewas met weinig blad of een niet gezond gewas, is een bestrijding eerder rendabel.

Bij overschrijding van de schadedrempel is bestrijding van rupsen mogelijk met deltamethrin (diverse merken; 0,3 l/ha). Doe dit echt alleen maar bij overschrijding van de schadedrempel en niet eerder, aangezien deze pyrethroïde ook de nuttige insecten doodt in het bietenperceel. En deze nuttigen spelen een belangrijke rol bij de onderdrukking van bladluizen en bietenvliegen, maar ook bij de bestrijding van de rupsen zelf (foto 4).

Als u in het gewas kijkt of er rupsen zijn, ga dan voorzichtig te werk. Ze laten zich namelijk gemakkelijk op de grond vallen als u de bladeren aanraakt. Als ze zich hebben verpopt, heeft bestrijding geen zin en stopt de vraat. De middelen werken alleen tegen rupsen en niet tegen vlinders, eieren en poppen.

Meer informatie over rupsen en de levenscyclus vindt u in de Teelthandleiding


Foto 1.   Venstervraat door de rups van een gamma-uil. Bestrijding is pas nodig als door vraat 30% van het bladoppervlak verloren dreigt te gaan.


Foto 2.   Rups van een gamma-uil. Dit is het stadium dat de rupsen te bestrijden zijn. Verpopt de rups zich dan heeft een bestrijding geen zin meer.


Foto 3. Als er poppen van de gamma-uil zichtbaar zijn op de bladeren, dan heeft bestrijding geen zin meer.


Foto 4. Op deze rups zitten eitjes van een natuurlijke vijand. Deze rups zal spoedig sterven. Indien dit bij veel rupsen zichtbaar is, is een bespuiting niet nodig.

 


Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.