Schieters verwijderen blijft belangrijk Pagina printen

donderdag 21 juni 2018

Op de bietenpercelen verschijnen momenteel weer de eerste schieters. Om problemen in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om ze zo snel mogelijk te verwijderen en er op te blijven controleren.  

Enkele schieters
Door de hoge temperaturen van het afgelopen voorjaar worden er geen grote aantallen schieters verwacht. Maar toch zullen er op elk perceel wel schieters verschijnen.
Ook al zijn er maar enkele schieters, het is belangrijk om deze tijdig te verwijderen. Een schieter kan namelijk 4500 levenskrachtige zaden produceren. Uit deze zaden kunnen zelfs na 10 jaar nog onkruidbieten bovenkomen. In een volgende bietenteelt zijn onkruidbieten moeilijk te bestrijden en concurreren deze met de gewone bieten. Bovendien vermeerderen onkruidbieten alle ziekten en plagen van suikerbieten. Ook wanneer onkruidbieten in niet-waardgewassen van de rotatie staan.

Verwijderen en blijven controleren
Schieters kunnen het meest effectief worden verwijderd door deze uit te trekken en vervolgens te knakken. Wanneer er al zaad gevormd is, is het raadzaam om de schieter in een plastic zak van het perceel af te voeren. Blijf gedurende het groeiseizoen regelmatig op nieuw gevormde schieters controleren en verwijder deze zo snel mogelijk, voordat ze zaad vormen.


Een schieter kan tot wel 4500 levenskrachtige zaden produceren. Vanuit deze zaden kunnen na 10 jaar nog onkruidbieten bovenkomen.

Contact: Martijn van Overveld

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.