Weblog: Buiten het gangbare pad? Pagina printen

woensdag 27 juni 2018

Deze weblog is op 27 juni 2018 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

Onlangs troffen we veel vakgenoten bij het tweejaarlijkse congres van ongeveer alle suikerbietenonderzoekers van de gehele wereld. Nuttig om met vakgenoten de diepte in te gaan om nog beter te begrijpen hoe je een volgende generatie resistenties bij rassen kunt vinden. Of hoe buitenlandse collega’s denken bieten te gaan telen zonder neonicotinoïden.

Hoe anders bij de opening van ons nieuwe BeetLab waarbij ook vanuit andere teelten en vanuit de gehele keten vragen komen. Juist dat soort vragen zetten aan tot nadenken en nieuwe oplossingen. Misschien een idee om met het nieuwe seizoen van open dagen eens te kijken op ‘vreemd terrein’ om daardoor op nieuwe ideeën te komen voor het eigen bedrijf.

Dat werkt ook op vakantie of als je in aanraking komt met geheel andere bedrijven en vakgebieden. Een eenvoudig voorbeeld. De spoorwegen in Japan behoren tot de veiligste en efficiëntste ter wereld. Daar is dus veel van te leren. Bij het oogsten van onze proefvelden worden de gewichten per proefveldje automatisch bepaald en elektronisch vastgelegd. Toch schrijven we de gewichten per veldje tegelijkertijd ook op, om scherp te blijven op bijzonderheden. Dat is afgekeken van treinmachinisten in Japan die moeten opschrijven of een sein wel of niet op groen staat en daarmee minder fouten maken dan elders in de wereld.

Ik ben benieuwd welke kennis en ideeën u de komende weken opdoet in ontmoetingen met vakgenoten op open dagen en daarbuiten.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.