Gewassluiting: de uitgelezen kans om groeibelemmeringen te achterhalen Pagina printen

dinsdag 19 juni 2018

Op de meeste percelen zijn de suikerbieten inmiddels volledig gesloten. In dit stadium zijn eventuele problemen goed zichtbaar. Bekijk uw perceel dus goed en probeer een eventuele pleksgewijze groeiachterstand nu te achterhalen.

Oorzaken groeiachterstand
Het is belangrijk de oorzaak van een groeiachterstand te achterhalen, zodat u maatregelen kunt nemen om dit op te lossen. En als er dit teeltseizoen niets meer aan te doen is, dan is het een mogelijkheid om het probleem in de toekomst te verkleinen. Groeiachterstanden kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld ziekten en plagen, door een te lage pH, herbicidenschade, slechte structuur of weersomstandigheden.

Met de applicatie ‘Ziekten en Plagen’, die tevens beschikbaar is als app op de smartphone, kunt u de oorzaak achterhalen. Lukt dat niet, dan kan uw teeltadviseur of IRS diagnostiek u wellicht helpen.

    
                      
     Play Store (Android)           iTunes Store (iOS)

 Leg de oorzaak van de achterblijvende groei altijd vast in Unitip.

Meer informatie
Meer informatie over mogelijke groeiachterstanden kunt u ook vinden in eerder verschenen berichten:

-       Nieuws uit de bietenkliniek: aaltjes;

-       Nieuws uit de bietenkliniek: herbicidenschade

-       Nieuws uit de bietenkliniek: plantwegval door aphanomyces;

-       Inspecteer uw bieten op bietenvlieg en bladluizen!;

-       Vreterij door hazen;

-       Vreterij en misvormingen door bladinsecten;

-       Nieuws uit de bietenkliniek: schade door bodeminsecten;

-       Pseudomonas gebruikt beschadigingen in het blad;

-       Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels;

-       Borium voor bieten niet vergeten.


Foto 1. Achterblijvende groei rondom de gewassluiting als een gevolg van vrijlevende aaltjes (trichodoriden).


Foto 2. Achterblijvende groei rondom de gewassluiting door een overlap met hoge dosering herbiciden.


Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.