Mangaangebrek in suikerbieten Pagina printen

dinsdag 19 juni 2018

Langdurig mangaangebrek kan tot een opbrengstderving van bieten leiden. Mangaangebrek kan met een bespuiting worden bestreden. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten bij het herkennen en bestrijden van mangaangebrek.

Waar te verwachten
Op zand- en dalgronden wordt de kans op het optreden van mangaangebrek bepaald door de pH van de bodem. De kans op mangaangebrek neemt toe in het pH traject tussen 5,4 en 6,2. Onder dit traject is er geen en erboven een grote kans op mangaangebrek.

Op kleigronden kunt u mangaangebrek verwachten als het gehalte aan reduceerbaar mangaan lager is dan 60 mg per kg grond. Dit geldt echter alleen voor gronden met een organische stof gehalte kleiner dan 2,5%. Op gronden met een hoger gehalte aan organische stof ligt de grens op 100 mg per kg grond. Verder is de vochttoestand van belang. In een droge bodem is het gehalte aan reduceerbaar mangaan doorgaans lager dan in een vochtige bodem.

Symptomen
Mangaangebrek typeert zich door bleek-gele vlekken die in een wolkvorm tussen de nerven voorkomen (zie foto 1.) Let op dat u de vlekken niet verwart met die van stemphylium. In een later stadium vertonen de bleek-gele vlekken een bruinverkleuring. Aangetaste bladeren staat rechtop en kunnen bij zware aantasting bovenaan naar binnen krullen. Bij twijfel kunt u het mangaangehalte van het blad laten analyseren. De kritische grens ligt bij 2 mg Mn per 100 gram droge stof van de jongst volgroeide bladeren. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met uw teeltadviseur.

Bespuiting
Mangaangebrek kunt u oplossen met een (herhaalde) bespuiting met een mangaanmeststof. In de IRS-teelthandleiding staan gegevens over diverse mangaanmeststoffen. De geadviseerde doseringen variëren per product, raadpleeg daarom altijd het etiket voordat u gaat spuiten.

Meer informatie over mangaan in suikerbieten kunt u vinden in de IRS-teelthandleiding en op www.handboekbodemenbemesting.nl 

 


Foto 1. Mangaangebrek in suikerbieten kenmerkt zich door een bleek-gelige verkleuring die in een wolkvorm tussen de nerven voorkomt. Pas op dat u mangaangebrek niet verwart met stemphylium.

Contact: Martijn van Overveld

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.