Nieuws uit de bietenkliniek: plantwegval door aphanomyces Pagina printen

dinsdag 12 juni 2018

Bij IRS-Diagnostiek zijn planten binnengekomen die zijn weggevallen als gevolg van aantasting door aphanomyces. Door de kenmerkende symptomen worden deze planten afdraaiers genoemd.

De fungiciden thiram en hymexazool die standaard in de pil van het bietenzaad zitten, beschermen de kiemplant de eerste weken na het zaaien tegen aphanomyces. Echter, na 4 tot 6 weken zijn deze fungiciden uitgewerkt. Dan kunnen bij hoge druk, een lagere pH (bij aphanomyces geldt daarvoor <6) en voldoende bodemvocht, planten alsnog aangetast worden en wegvallen. Het afdraaien komt omdat de plant vlak onder het grondoppervlak wordt aangetast en de wortel hierdoor insnoert. Uiteindelijk is de insnoering zo diep dat de wortel afbreekt of geheel doorgerot is. Na de gewassluiting kan de aantasting overgaan in wortelrot. Aphanomyces komt het meeste voor op zand-, dal en lichte zavelgronden.

Maatregelen voor (toekomstige) beheersing
Om problemen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om de teeltfrequentie van de suikerbieten zo ruim mogelijk (1:4 of ruimer) te houden, te zorgen voor een optimale pH en een goede bodemstructuur. De hoeveelheid neerslag hebben we helaas niet in de hand. Een goede bodemstructuur zorgt voor een betere waterhuishouding, wat helpt om de aantasting door aphanomyces te beperken.

Meer informatie over aphanomyces is te vinden in de teelthandleiding ‘Bodemschimmels’  en het bodemschimmelschema.


Plantwegval (‘afdraaier’) veroorzaakt door aphanomyces.


Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.