Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels Pagina printen

woensdag 6 juni 2018

Elk jaar komen bladschimmels in suikerbieten voor. De eerste aantasting dient zich kortere of langere tijd na het sluiten van het gewas aan. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van het microklimaat in het gewas en de hoeveelheid sporen van de bladschimmels in de grond van het perceel. Dit jaar zijn de verschillen in ontwikkeling tussen percelen in dezelfde regio als gevolg van de weersomstandigheden heel groot. Daardoor zullen sommige percelen al (bijna) gesloten zijn terwijl andere nog heel open staan.

Wekelijks waarnemen vanaf de gewassluiting
In alle rassen wordt de schadedrempel bereikt als de eerste vlekjes in het betreffende perceel worden waargenomen. Om schade door bladschimmels te voorkomen is dan een bespuiting met een fungicide nodig. Daarom is het belangrijk om na de gewassluiting te beginnen met het waarnemen op bladschimmels. Het beste kunt u dit elke week een keer doen op wisselende gedeelten van het perceel.

Methode waarnemen
Loop in een X-patroon door het perceel en bekijk regelmatig (elke 10 meter) een groepje planten van dichtbij door te bukken of op de knieeën te gaan. Gebruik hierbij een loep (dat kan ook op de smartphone). Bekijk van elke plant alle volledig ontwikkelde bladeren.

Herkennen
Het herkennen van bladschimmels in suikerbieten wordt als niet heel makkelijk ervaren. Op www.irs.nl/bladschimmel staat meer informatie over het herkennen van de verschillende bladschimmels en bladaantastingen. Hier staat ook een nieuw gemaakte handreiking voor het herkennen van de bladschimmels

De vlekjes die door de bladschimmels veroorzaakt worden kan men verwarren met vlekjes van een andere oorzaak. Zo kunnen vlekjes veroorzaakt door pseudomonas verward worden met cercosporavlekjes. Zeker na regen- en hagelbuien in combinatie met veel wind is pseudomonas te verwachten op veel bietenpercelen. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over pseudomonas. De vlekjes van stemphylium kunnen makkelijk worden verward met (oud) mangaangebrek en prikken of hapjes van insecten.

Gebruik loep voor zichtbare kenmerken
Toch zijn er bij alle bladvlekken zichtbare kenmerken die, met gebruik van een loep, uitsluitsel kunnen geven over de aantaster:

  • vlekjes van cercospora zijn rond; die van pseudomonas soms rond, soms onregelmatig;
  • vlekjes van cercospora bevatten zwarte bolletjes (sporendragers; zichtbaar met een loep) met daarop witte sporen (loep iets hoger houden); vlekjes van pseudomonas zijn ‘leeg’;
  • vlekjes van stemphylium zijn onregelmatig; die van insectenprikken of -happen rond of regelmatig;
  • vlekjes van stemphylium hebben een bruine inzinking (deukje; zichtbaar met de loep); die van (oud) mangaangebrek zijn egaal gekleurd binnen in de vlek.

Ook op de bladschimmelpagina (www.irs.nl/bladschimmel) kunt u meer details lezen over het herkennen van de bladschimmels.

 

Bij twijfel: laat uw teeltadviseur een bladmonster sturen naar IRS Diagnostiek!


Een net gesloten gewas. Na de sluiting kunnen bladschimmels zich in het gewas ontwikkelen. Begin daarom zodra het gewas gesloten is met de wekelijkse controle op bladschimmels.


Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws