IRS BeetLab officieel geopend Pagina printen

vrijdag 25 mei 2018

1-6-2018: de impressie aangevuld met diverse foto's en een korte video van de openingshandeling.
25-6-2018: de opsomming met artikelen aangevuld en tevens een video aan het einde van de impressie geplaatst.

Donderdag 24 mei is het IRS BeetLab in Dinteloord geopend.

Tijdens de openingshandeling reed Albert Markusse (CEO Royal Cosun) met de PASSI waarna een textieldoek zich ontrolde met het motto 'BeetLab voor een gezonde teelt'.

 

Ruim 250 genodigden waren getuige van deze opening.


(foto: Sanne van Hassel)


Na de opening sprak Albert Markusse (rechts) het aanwezige publiek kort toe dat hiermee onderzoek en ontwikkeling voor de teelt, de verwerking en nieuwe toepassingen samen onder èèn dak zijn gekomen (foto: Hakim Tampoebolon).

Na de officiele opening kregen de gasten de gelegenheid om de state-of-the-art laboratoria, proefveldzaaimachine, proefveldspuit, proefveldrooier te bekijken. Er werd volop bijgepraat, nieuwe contacten gelegd en bestaande verdiept. De impressie wordt verder aangevuld met foto’s.


(foto: Sanne van Hassel)


Levine de Zinger geeft uitleg in een van de drie klimaatkamers (foto: Sanne van Hassel).

’s Middags werd voor ongeveer 135 genodigden een seminar gehouden met de titel ‘Innovatie en onderzoek voor akkerbouw met ambitie’.


Hierbij was Frans Tijink (directeur IRS) de dagvoorzitter.


Diverse sprekers hielden korte presentaties/pitches, op de voorgrond Leon Mol (Ahold Delhaize) (foto: Sanne van Hassel).


Daarna werd in twee forumdiscussies gediscussieerd met de sprekers en de genodigden Gert Sikken leidde de discussie met Leon Mol (Ahold Delhaize) en Dennis Iseger (Arla Foods) (foto: Sanne van Hassel).


IRS-voorzitter Adrie Bossers leidde de paneldiscussie met Annemarie Breukers, Ernst van den Ende (Plant Sciences Group WUR), Rob van Tetering (SESVanderHave) en Elma Raaijmakers (IRS) (foto: Sanne van Hassel).


(foto: Sanne van Hassel)


In de pauze en na afloop werd druk genetwerkt (foto: Sanne van Hassel).


(foto: Sanne van Hassel)


(foto: Sanne van Hassel)

Na de officiele openingshandeling door Albert Markusse (CEO Royal Cosun), zie filmpje, konden de bezoekers de faciliteiten in het BeetLab bekijken.


Elma Raaijmakers (IRS) geeft uitleg bij de klimaatkamers, waarin we het hele jaar onder geconditioneerde omstandigheden (licht, temperatuur en luchtvochtigheid) proeven kunnen doen (foto: Sanne van Hassel).


Ellen van Oorschot geeft uitleg in het diagnostieklab waar op dat moment een cyste met eieren en larven van het witte bietencysteaaltje onder de microscoop met camera lag (foto: Sanne van Hassel).


In het diagnostieklab lagen diverse voorbeelden van binnengekomen monsters uitgestald (foto: Sanne van Hassel).


Ook de collega's bij de proefveldzaaimachine konden rekenen op belangstellende vragen (foto: Sanne van Hassel).


De proefveldspuit werd toegelicht door Jan Mulders van het IRS (rechts) (foto: Sanne van Hassel).


In de decontaminatieruimte werd uitleg gegeven door Walter Meesters (IRS) (foto: Sanne van Hassel).


(foto: Sanne van Hassel)

Zie ook deze video die Sanne van Hassel gemaakt heeft:

Ook anderen hebben geschreven over de opening van het BeetLab:

Contact: Jurgen Maassen

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.