Weblog: Boer zoekt Vrouw Pagina printen

woensdag 16 mei 2018

Deze weblog is op 16 mei 2018 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

Afgelopen zondag op tv de presentatie gezien van de boeren voor een nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw? De charme van zo’n serie is dat het om echte mensen gaat. Die op het ene moment op hun gemak zijn en de trots van hun vak uitstralen en op een ander moment hun kwetsbaarheid tonen als het gaat om belangrijke zaken in het leven die nog niet vanzelf gaan.

Ook gezien hoe boer Wim aan Yvonne Jaspers op de akker uitlegt hoe hij beoordeelt of zijn bietenperceel bekwaam is om te bewerken? Mooi zo’n gratis tv-les voor pakweg 3 miljoen kijkers.

Dit voorjaar biedt volop kansen om te leren van het beoordelen van de bodemstructuur. We hebben namelijk een voorjaar met de nodige extremen: op meerdere plekken in Nederland op 1 dag de neerslag van een hele maand en op andere plekken wekenlang droogte. De bieten en ook andere gewassen laten gemakkelijk zien hoe de structuur van de grond is en vaak ook hoe in het verleden ermee is omgegaan.

Op korte afstand van elkaar zie je soms grote verschillen. Ondanks hetzelfde weer en vergelijkbare grond staan de bieten op het ene perceel gelijkmatig en met een hoge opkomst, terwijl vlakbij een ander perceel tweewassigheid en een lagere opkomst toont. Naast verschillen in het traject voorafgaande aan het zaaien, speelt juist bij een droge periode hoe precies alle zaadjes op de vochtige laag direct onder het zaaibed zijn gelegd.

Ik zou graag zien dat systematisch beoordelen van de bodemstructuur benut wordt voor het leren van eigen handelen. Dat gaat het beste met de spade. Op de foto een voorbeeld van een ander aanpak, een Franse boer die de lepels aan de verreiker dicht bij elkaar zet om een ‘hap’ uit het bietenperceel te nemen en de structuur en wortelgroei te beoordelen.

Graag de beoordeling ook systematisch vastleggen voor een nog beter leereffect. Het is daarbij net als bij Boer zoekt Vrouw: van kijken kun je genieten en een beetje leren, het echte leren komt door het zelf te doen.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.