Last van wortelonkruiden in de bieten? Pagina printen

dinsdag 15 mei 2018

Dit jaar zien we op meerdere percelen wortelonkruiden. Vaak gaat het om akkermelkdistels, maar ook akkerdistels en hoefblad komen we regelmatig tegen. Bestrijding is nodig omdat anders de bieten pleksgewijs volledig overwoekerd worden. 

Deze onkruiden zijn te bestrijden door 0,5 liter per hectare van een clopyralid bevattend middel (o.a. Lontrel 100) toe te voegen aan een LDS-bespuiting. Voorwaarde is dat deze mix gespoten wordt als de wortelonkruiden goed groeien en voldoende bladmassa hebben. Pas vanwege verminderde effectiviteit geen clopyralid toe binnen 10 dagen nadat er Safari is gespoten. Akkermelkdistels moeten minimaal vier tot zes bladeren hebben voor voldoende opname. Verder zijn de weersomstandigheden belangrijk. Spuit bij voorkeur bij bewolkt weer en een hoge luchtvochtigheid. Onder afgeharde omstandigheden kan het resultaat tegenvallen. Te lang wachten, tot in acht- tot tienbladstadium van de bieten, wordt afgeraden omdat dan niet alle onkruiden meer geraakt worden (paraplu-werking).


Deze akkermelkdistels zijn nog te klein voor voldoende bestrijding met clopyralid.

Contact: Marco Bom

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.