Bestrijd aardappelopslag Pagina printen

dinsdag 15 mei 2018

Dit jaar komt er ondanks de vorst aardappelopslag voor op bietenpercelen. Het is belangrijk om opslagplanten te bestrijden om ziekten en plagen (o.a. phytophthora en aardappelcystenaaltjes) geen kans te geven. Verder concurreert aardappelopslag met de bieten.

Bestrijding met glyfosaat
Andere middelen dan glyfosaat zijn niet systemisch en daardoor onvoldoende effectief.
Pas glyfosaat toe wanneer het aardappelloof goed groeit en 10-20 cm hoog staat. De opname van glyfosaat is het best bij groeizaam, donker weer en een hoge relatieve luchtvochtigheid (meer dan 60%). Bij scherp drogend weer droogt de spuitvloeistof zeer snel op, waardoor de opname en de werking tegenvalt. Bestrijding is mogelijk met bijvoorbeeld een selector of door aanstrijken met een rol of dweiltjes. Let op of de toepassing vermeld staat op het Wettelijke Gebruiksvoorschrift van het glyfosaat-middel.


Afgelopen winter zijn niet alle aardappelen bevroren. Na het spitten kwam deze aardappel boven met een stoloon van 10 cm.

 

Contact: Marco Bom

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.