Op tijd starten met onkruidbestrijding Pagina printen

woensdag 11 april 2018

Het zaaiseizoen van de bieten is in het algemeen verlaat. Toch staan op sommige percelen de bieten boven. Door de relatief hoge temperaturen staat het onkruid snel, 8-15 dagen na zaai van de bieten, boven. Tijdige bestrijding is nodig.

Bodemherbicide spuiten?
Het al of niet spuiten van een bodemherbicide direct na zaai is afhankelijk van de onkruiddruk, de aanwezigheid van probleemonkruiden zoals hondspeterselie en bingelkruid en de omstandigheden (vocht), zie het bericht ‘onkruidbestrijding voor opkomst van de bieten’.

Starten in kiembladstadium
Lage doseringen zijn effectief op onkruiden in het kiembladstadium. Mocht het niet lukken om tijdig te spuiten, verhoog dan de dosering met 50%, mits de bieten in het gestrekt kiembladstadium staan. Naast losse componenten (fenmedifam, ethofumesaat, metamitron en olie) kunt u ook gebruik maken van combinatieproducten. Het voordeel hiervan is dat er desmedifam en/of lenacil is toegevoegd. Desmedifam versterkt de werking op herik en papegaaiekruid, lenacil op varkensgras, zwaluwtong en uitstaande melde. Zorg dat er metamitron in de mix zit, zeker als er meldensoorten (melganzevoet, uitstaande melde, stippelganzevoet) voorkomen.

Wel of geen olie
Let op of er plantaardige olie toegevoegd moet worden aan een combinatieproduct. Wel olie toevoegen aan Betasana Trio en Belvedere Tripel; geen toevoeging van olie aan Betanal maxxPro en Betanal Elite.

Stem de tankmix af op het onkruid
Een juiste tankmix is alleen mogelijk als u weet welke onkruiden er staan; gebruik hiervoor de applicatie onkruidherkenning (ook te downloaden op een smartphone).

De toevoeging van 15 gram Safari per hectare is effectief tegen: kamille, herik, knopkruid, veerdelig tandzaad, papegaaiekruid en bingelkruid. Centium 360 CS wordt geadviseerd tegen (resistente) melganzevoet, hondspeterselie, varkensgras en bingelkruid. In het kiembladstadium van de bieten wordt Centium 360 CS afgeraden. In het tweebladstadium van de bieten wordt 25 ml per hectare geadviseerd en daarna 50 ml per hectare.

Alle adviezen kunt u ook nalezen in het GewasBeschermingBulletin 2018.

 

Wilt u een advies op maat? Dan verwijzen we naar de geactualiseerde
 applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing
     


Lage doseringen zijn effectief tegen onkruiden in het kiemplantstadium, daarna is doseringsverhoging nodig.

Contact: Marco Bom

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 11 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 19 dec 12:00 tot 20 dec 12:00 A
  • 20 dec 12:00 tot 21 dec 12:00 A
  • 21 dec 12:00 tot 22 dec 12:00 A
  • 22 dec 12:00 tot 23 dec 12:00 A
  • 23 dec 12:00 tot 24 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.