Wees attent op de opkomst van de bieten Pagina printen

dinsdag 10 april 2018

In sommige regio’s is in de derde week van maart al gezaaid. Deze bieten zullen nu bovenkomen. Houd de opkomst nauwlettend in de gaten. Zet telstroken uit voordat u eventueel beslist om over te zaaien.

Eerste bieten boven
Om een inschatting te maken wanneer uw bieten opkomen, kunt u de richtlijn van 90 graaddagen hanteren. Dit is de optelsom van de gemiddelde etmaaltemperaturen boven 3°C vanaf de zaaidatum. Wanneer deze is bereikt staat ongeveer de helft van de bieten boven. Voor de bieten die in de derde week van maart gezaaid zijn, is deze optelsom inmiddels bereikt. Met de applicatie (over)zaai, opkomst en groei kunt u voor uw eigen perceel de 50%-opkomstdatum berekenen. Afhankelijk van de zaaidiepte en veldomstandigheden kunnen de bieten iets eerder of later boven komen dan deze richtlijn.

Op het oog opkomst beoordelen niet betrouwbaar genoeg
Om te beoordelen of er problemen zijn bij de opkomst, is het van belang dat u het plantaantal nauwkeurig vaststelt. Het uitzetten van telstroken is een goed hulpmiddel om dit te doen. Kies diagonaal over uw perceel een aantal plaatsen om stroken van 10 meter uit te zetten. Tel vervolgens op deze stroken het aantal planten. Wanneer u dit aantal met 2000 vermenigvuldigd weet u het aantal planten per hectare. Door dit minimaal na een week, liefst na een aantal dagen te herhalen, ziet u het verloop van de opkomst.

Afweging voor overzaai
Het overzaaien van bieten is niet zomaar rendabel, vooral niet in een laat voorjaar. Het plantaantal moet wel erg laag zijn voor er een serieuze opbrengstderving is. Met de applicatie (over)zaai, opkomst en groei kunt u dit uitrekenen. Daarnaast is het van belang dat de oorzaak van een slechte opkomst bekend is. Als deze oorzaak niet is weggenomen, dan zal het resultaat van de overzaai opnieuw tegenvallen en kost het twee keer geld.
Het uitzetten van telstroken is een goed hulpmiddel om het aantal planten per hectare nauwkeurig vast te stellen. Bij een strook van 10 meter moet u het aantal planten met 2000 vermenigvuldigen om tot het aantal planten per hectare te komen. 

 

Contact: Martijn van Overveld

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 11 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 19 dec 12:00 tot 20 dec 12:00 A
  • 20 dec 12:00 tot 21 dec 12:00 A
  • 21 dec 12:00 tot 22 dec 12:00 A
  • 22 dec 12:00 tot 23 dec 12:00 A
  • 23 dec 12:00 tot 24 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.