Muizen kunnen in één nacht veel schade veroorzaken Pagina printen

dinsdag 20 maart 2018

Het zijn maar kleine dieren, maar in één nacht vreet één muis tot wel 600 bietenzaden op. Daarmee kunnen ze in korte tijd dus veel schade veroorzaken. In dit bericht leest u meer over schadebeelden en maatregelen die u kunt nemen om schade te beperken.

Kleine kuiltjes en opengebroken zaad
Muizenschade is te herkennen aan kleine kuiltjes in de grond met daarin of daarbij opengebroken zaden. Muizen zoeken namelijk de zaden op, breken ze open en eten vervolgens het embryo eruit. Vaak volgen ze de rij en is dit meters achter elkaar zichtbaar.

Alternatief voer aanbieden
Een maatregel om schade te beperken is het aanbieden van alternatief voer. Door de muizen dit circa een week voor het zaaien al aan te bieden, leren ze de voerplaatsen te vinden en zullen ze niet actief op zoek gaan naar het bietenzaad. Leg het alternatief voer onder een dakpan of halve pvc-pijp, zodat vogels er niet bijkunnen en vul de voerplaatsen iedere twee dagen bij. Alternatief voer kan bestaan uit gerst, tarwe of zonnebloempitten. Maak nooit gebruik van zaaizaad, aangezien dit fungiciden en/of insecticiden kan bevatten en daardoor niet vervoederd mag worden.

Zaad bedekken
Een andere maatregel is dat het zaad voldoende met grond bedekt moet zijn, zodat het niet droog ligt en bovendien moeilijker te vinden is voor muizen. Schade komt namelijk vooral voor bij vroege zaai op percelen waar ondiep (< 1 cm) gezaaid is of op percelen met een grof zaaibed. Als een muis één zaadje weet te vinden, dan herkent hij de geur van de zaden in de grond en zal op zoek gaan naar andere zaden. Zodra zaad kiemt, is het niet meer aantrekkelijk voor muizen. Zaai dus in vochtige grond bij voldoende hoge temperatuur, zodat zaden snel kiemen.

Meer informatie
In de teelthandleiding kunt u meer lezen over muizenschade.


Foto 1. Schade door muizen kenmerkt zich door restjes van opengebroken pillenzaad en een klein kuiltje in de grond. Het aanbieden van alternatief voer en voldoende diep zaaien in vochtige grond beperkt schade.


Foto 2. Beperken van muizenschade kan door het aanbieden van alternatief voer onder bijvoorbeeld dakpannen. Maak op circa iedere 50 meter langs de perceelsrand een voerplaats. Eventueel kunt u het alternatief voer breedwerpig over het perceel strooien.


Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 11 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 19 dec 12:00 tot 20 dec 12:00 A
  • 20 dec 12:00 tot 21 dec 12:00 A
  • 21 dec 12:00 tot 22 dec 12:00 A
  • 22 dec 12:00 tot 23 dec 12:00 A
  • 23 dec 12:00 tot 24 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.