N-adviezen voor suikerbieten gemiddeld hoger door natte winter Pagina printen

woensdag 28 februari 2018

De afgelopen winter was erg nat, vooral de maand januari. Hierdoor zijn de stikstofvoorraden in de grond (Nmin) gemiddeld lager dan normaal. Metingen van de Nmin-voorraden door Eurofins wijzen dat uit.

Hoger N-advies
Als u geen Nmin-monster hebt laten nemen, kunt u ervan uitgaan dat de Nmin-voorraad in de bodem 10 tot 20 kg per hectare lager en daarom het N-advies 17 tot 34 kg per hectare hoger is dan normaal! Uiteraard is dit een schatting. Bij twijfel, laat dan de Nmin-voorraad van uw bietenperceel zo spoedig mogelijk na de vorst bepalen!

Effect groenbemester
Naar verwachting zal de lagere Nmin-voorraad in de bodem en het hogere N-advies niet of in mindere mate gelden voor percelen waar begin februari nog een geslaagde groenbemester boven de grond stond. Deze groenbemester zal de beschikbare Nmin in de bodem voor de winter al grotendeels opgenomen en behoed hebben voor uitspoeling in de winter.

U kunt de hoogte van het N-advies voor suikerbieten uitrekenen met behulp van de applicatie Stikstofbemesting.


Een goed ontwikkelde, in het voorjaar ondergewerkte groenbemester behoedt stikstof voor uitspoeling in de winter.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen.  Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

IRS is verhuisd naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.