N-adviezen voor suikerbieten gemiddeld hoger door natte winter Pagina printen

woensdag 28 februari 2018

De afgelopen winter was erg nat, vooral de maand januari. Hierdoor zijn de stikstofvoorraden in de grond (Nmin) gemiddeld lager dan normaal. Metingen van de Nmin-voorraden door Eurofins wijzen dat uit.

Hoger N-advies
Als u geen Nmin-monster hebt laten nemen, kunt u ervan uitgaan dat de Nmin-voorraad in de bodem 10 tot 20 kg per hectare lager en daarom het N-advies 17 tot 34 kg per hectare hoger is dan normaal! Uiteraard is dit een schatting. Bij twijfel, laat dan de Nmin-voorraad van uw bietenperceel zo spoedig mogelijk na de vorst bepalen!

Effect groenbemester
Naar verwachting zal de lagere Nmin-voorraad in de bodem en het hogere N-advies niet of in mindere mate gelden voor percelen waar begin februari nog een geslaagde groenbemester boven de grond stond. Deze groenbemester zal de beschikbare Nmin in de bodem voor de winter al grotendeels opgenomen en behoed hebben voor uitspoeling in de winter.

U kunt de hoogte van het N-advies voor suikerbieten uitrekenen met behulp van de applicatie Stikstofbemesting.


Een goed ontwikkelde, in het voorjaar ondergewerkte groenbemester behoedt stikstof voor uitspoeling in de winter.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 11 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 19 dec 12:00 tot 20 dec 12:00 A
  • 20 dec 12:00 tot 21 dec 12:00 A
  • 21 dec 12:00 tot 22 dec 12:00 A
  • 22 dec 12:00 tot 23 dec 12:00 A
  • 23 dec 12:00 tot 24 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.