Maak goed gebruik van de vorst! Pagina printen

dinsdag 6 februari 2018

Deze hele week wordt er nachtvorst voorspeld. U kunt hier uw voordeel mee doen door grondbewerkingen zonder insporing uit te voeren. 

Egaliserende bewerking voor het zaaibed
Voor het maken van een goed zaaibed op klei en zware zavelgronden (> 17,5% lutum) kan de vorst worden gebruikt voor een egalisatiewerkgang over de ploegsneden. Deze werkgang kan met bijvoorbeeld een rotoreg of cultivator worden uitgevoerd. Dit geldt alleen voor  percelen met een redelijk normaal vochtgehalte in de bouwvoor. Als de bouwvoor bijna verzadigd is, dus te nat is, kan men beter wachten. Het doel is de ploegsneden zo te egaliseren, dat u straks voor het zaaien, het zaaibed in één werkgang kunt klaarleggen. Ook kan het zijn dat u na een egalisatiebewerking van de ploegsneden en verwering later deze maand de zaaibedbereiding voor het zaaien achterwege kunt laten. Een ander voordeel van de egaliserende bewerking is een vlak, goed bezakt zaaibed. Dit is gunstig voor een snelle en egale opkomst (minder kans op meerwassigheid).

Oogstsporen losmaken over de vorst?
Sommige percelen hebben door het zeer natte najaar van 2017 veel meer en diepere oogstsporen dan gebruikelijk. De grond onder deze sporen is sterk verdicht/versmeerd. De verdichting kunt u verhelpen door over de vorst de sporen met een woelpoot of vastetandcultivator te bewerken. Dit kan echter alleen verantwoord worden gedaan als de sporen voldoende zijn opgedroogd. Iets aan de oogstsporen doen betekent altijd eerst water af laten via de oppervlakte.

Goed omgaan met grond
Voer geen bodembewerkingen uit onder te natte omstandigheden. Dit zorgt voor versmering van de grond, ook onder de banden, met de nodige negatieve gevolgen voor de structuur en daardoor de opbrengst van de bieten. Ook het onderploegen van modder (al dan niet bevroren) heeft een nadelig effect op de opbrengst. Door de modder zullen gewasresten en organische stof onder zuurstofloze omstandigheden onderin de bouwvoor verteren. Het zuurstofgebrek en de gevormde zuren belemmeren dan de wortelgroei.Voor zand- en zavelgronden waar de hoofdgrondbewerking ook in het voorjaar kan plaatsvinden, kan men op dit moment volstaan met het voorkomen van plasvorming en wachten tot het water in het voorjaar voldoende is weggezakt. 


Gebruik een periode met vorst om zonder onnodige insporing, ongelijk ploegwerk te egaliseren. Hierdoor is het makkelijker een vlak zaaibed te maken (foto: Suiker Unie).

Een spade is het hulpmiddel om water af te laten vloeien en om te kijken of de bouwvoor voldoende droog is voor een bewerking over de vorst (zware grond).

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 19 nov 12:00 tot 20 nov 12:00 A
  • 20 nov 12:00 tot 21 nov 12:00 A
  • 21 nov 12:00 tot 22 nov 12:00 A
  • 22 nov 12:00 tot 23 nov 12:00 A
  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.