Wat te doen met niet-geleverde bieten? Pagina printen

woensdag 31 januari 2018

Suiker Unie verwacht dat een gedeelte van de suikerbieten uiteindelijk niet geoogst kan worden vanwege de natte omstandigheden in herfst en winter. Helaas zijn er in het noordoosten ook een aantal bietenhopen met vorstschade. In dit nieuwsbericht vindt u informatie over hoe om te gaan met deze niet-geoogste bieten of met niet-geleverde (rotte) bieten, ook in verband met het tegengaan van verspreiding van vergelingsziekte.

Teeltvoorschrift vergelingsziekte
In het najaar van 2017 waren kleine plekjes vergelingsziekte zichtbaar op diverse percelen. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, heeft de NVWA een teeltvoorschrift op haar website staan, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn en dus vernietigd moeten worden na 1 april in enkele gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en na 15 april in Groningen en Friesland. Meer informatie hierover op de website van de NVWA.

Pas op met onderploegen
Bij het omploegen van grote hoeveelheden plantmateriaal (geldt zowel voor bieten als aardappel) onder natte en zuurstofloze omstandigheden bestaat er een risico op anaërobe vergisting (te herkennen aan de blauwe stinkende laag onderin de bouwvoor). Hierbij kunnen zich verschillende stoffen vormen die giftig zijn voor de wortels van het volgende gewas. Dus, zorg ervoor dat u ploegt onder goede omstandigheden of stel - indien noodzakelijk - het ploegen uit.

Natuurlijke afbraak
Bieten zijn niet zo gemakkelijk afbreekbaar als andere gewassen. Verklein de onder te ploegen suikerbieten om het afbraakproces te versnellen. In de grond staande bieten kunt u verkleinen door ze eerst te frezen. Niet-geleverde bieten kunt u eventueel met een (stal)mestverspreider verkleind over het land uitrijden. Pas wel op dat u hierdoor de structuur voor het ploegwerk niet bederft.

Doodspuiten
Niet kapot gevroren bieten kunt u met glyfosaat doodspuiten. Dit werkt alleen als er voldoende actief groeiend blad op de suikerbieten staat. Misschien is er ook een mogelijkheid om glyfosaat dichter bij het zaaien van het volgende gewas toe te passen.

Volggewas
Zomergranen hebben de voorkeur als volggewas, omdat dit gewas het mogelijk maakt om opslag van suikerbieten of aardappelen te bestrijden met graanherbiciden. 

 
Foto. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is het belangrijk dat er geen bieten met blad in voorraad blijven liggen of op percelen blijven staan. Het nieuwe blad wat uitloopt kan een bron van infectie zijn voor de bieten van 2018. 

Contact: Elma Raaijmakers,Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 19 nov 12:00 tot 20 nov 12:00 A
  • 20 nov 12:00 tot 21 nov 12:00 A
  • 21 nov 12:00 tot 22 nov 12:00 A
  • 22 nov 12:00 tot 23 nov 12:00 A
  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.