Wat te doen met niet-geleverde bieten? Pagina printen

woensdag 31 januari 2018

Suiker Unie verwacht dat een gedeelte van de suikerbieten uiteindelijk niet geoogst kan worden vanwege de natte omstandigheden in herfst en winter. Helaas zijn er in het noordoosten ook een aantal bietenhopen met vorstschade. In dit nieuwsbericht vindt u informatie over hoe om te gaan met deze niet-geoogste bieten of met niet-geleverde (rotte) bieten, ook in verband met het tegengaan van verspreiding van vergelingsziekte.

Teeltvoorschrift vergelingsziekte
In het najaar van 2017 waren kleine plekjes vergelingsziekte zichtbaar op diverse percelen. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, heeft de NVWA een teeltvoorschrift op haar website staan, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn en dus vernietigd moeten worden na 1 april in enkele gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en na 15 april in Groningen en Friesland. Meer informatie hierover op de website van de NVWA.

Pas op met onderploegen
Bij het omploegen van grote hoeveelheden plantmateriaal (geldt zowel voor bieten als aardappel) onder natte en zuurstofloze omstandigheden bestaat er een risico op anaërobe vergisting (te herkennen aan de blauwe stinkende laag onderin de bouwvoor). Hierbij kunnen zich verschillende stoffen vormen die giftig zijn voor de wortels van het volgende gewas. Dus, zorg ervoor dat u ploegt onder goede omstandigheden of stel - indien noodzakelijk - het ploegen uit.

Natuurlijke afbraak
Bieten zijn niet zo gemakkelijk afbreekbaar als andere gewassen. Verklein de onder te ploegen suikerbieten om het afbraakproces te versnellen. In de grond staande bieten kunt u verkleinen door ze eerst te frezen. Niet-geleverde bieten kunt u eventueel met een (stal)mestverspreider verkleind over het land uitrijden. Pas wel op dat u hierdoor de structuur voor het ploegwerk niet bederft.

Doodspuiten
Niet kapot gevroren bieten kunt u met glyfosaat doodspuiten. Dit werkt alleen als er voldoende actief groeiend blad op de suikerbieten staat. Misschien is er ook een mogelijkheid om glyfosaat dichter bij het zaaien van het volgende gewas toe te passen.

Volggewas
Zomergranen hebben de voorkeur als volggewas, omdat dit gewas het mogelijk maakt om opslag van suikerbieten of aardappelen te bestrijden met graanherbiciden. 

 
Foto. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is het belangrijk dat er geen bieten met blad in voorraad blijven liggen of op percelen blijven staan. Het nieuwe blad wat uitloopt kan een bron van infectie zijn voor de bieten van 2018. 

Contact: Elma Raaijmakers,Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen.  Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

IRS is verhuisd naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.