Rassenkeuze suikerbieten 2018 Pagina printen

dinsdag 12 december 2017

Voor teeltseizoen 2018 kunt u kiezen uit de rassen die vermeld staan in de drie tabellen van de Brochure Suikerbietenzaad 2018 van Suiker Unie/IRS. In deze vernieuwde brochure zijn vanaf dit jaar de belangrijkste gegevens van de voormalige Zaadbrochure en het Rassenbulletin samengevoegd in één document. De Brochure Suikerbietenzaad 2018 bevat zowel informatie over de rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2018 van CSAR als van rassen die twee, drie of vier jaar zijn onderzocht en (nog) niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. Van enkele rassen die pas twee jaar zijn onderzocht is beperkt zaad verkrijgbaar. De officiële beproeving van deze rassen is nog niet afgesloten, maar er is al wel op kleine schaal praktijkervaring mee op te doen.

Kies eerst de benodigde resistentie
Voor een geslaagde bietenteelt is het essentieel dat u de juiste keuze maakt voor de benodigde resistentie. De keuze hangt af van de mogelijke ziekten en plagen op het bietenperceel. Onderstaande beslisboom is opgesteld om u te helpen bij het bepalen van de juiste resistentiekeuze. 

Samengevat kan aangehouden worden dat bij:

  • risico op rhizoctonia of bij voorvrucht mais, meerjarig grasland, bolgewassen of groenten: kies rhizoctoniaresistentie (tabel 2 van de Brochure Suikerbietenzaad 2018);
  • de geringste aanwezigheid van bietencysteaaltjes of het vermoeden daarvan: kies bietencysteaaltjesresistentie (tabel 3);
  • een combinatie van rhizoctonia en bietencysteaaltjes: kies rhizoctoniaresistentie met tevens bietencysteaaltjesresistentie (tabel 2);
  • geen aanwezigheid van rhizoctonia of bietencysteaaltjes: kies een ras uit de lijst zonder deze resistenties (tabel 1);
  • rhizomaniesymptomen in de vorige bietenteelt (veel blinkers, laag suikergehalte): kies aanvullende rhizomanieresistentie, deze rassen zijn in alle categorieën (tabel 1 t/m 3) te vinden.

Kies na resistentie voor hoogste financiële opbrengst
Heeft u de juiste resistentiekeuze gemaakt, dan luidt het advies om binnen deze categorie te kiezen voor een ras met een hoge financiële opbrengst. In het cijfer voor financiële opbrengst zijn suikergehalte, WIN en tarra verrekend en het geeft voor de meeste situaties een goede indicatie van het rendement van een ras.

Bladschimmels
Het verschil in gevoeligheid van rassen voor het optreden van cercospora, stemphylium of andere bladschimmels (roest, ramularia en meeldauw) op uw perceel is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Daarom is een rasadvies daarvoor nog niet te geven. Zie ook de teelthandleiding 1.4.4.

Schietergevoeligheid
De huidige aanbevolen rassen hebben in het algemeen een goede schieterresistentie. Onder ongunstige omstandigheden kunnen echter alle rassen schieten. In de praktijk en op proefvelden bleken sommige rassen schietergevoeliger te zijn. Het gaat om Annelaura KWS en om alle rhizoctoniaresistente rassen. Daarom is het advies deze rassen niet te vroeg en niet te diep zaaien en zaaien uit te stellen als u stress verwacht bij en na de opkomst (zie teelthandleiding 1.3).

Benodigde hoeveelheid zaad
Bestel niet meer zaad dan nodig is en gebruik geen oud zaad wat niet op de voorgeschreven wijze is bewaard. De benodigde hoeveelheid zaad hangt af van de zaaiafstand. Kijk hiervoor in de tabel in de teelthandleiding 1.2.3. Let op dat het vanaf teeltseizoen 2018 niet meer mogelijk is om overgebleven zaad retour te sturen. Het IRS heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar geschikte bewaarmethoden voor restzaad. Hieruit is een advies ontwikkeld voor het bewaren van restzaad, zie de teelthandleiding 1.2.4.  

Contact: Noud van Swaaij,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.