Bladschimmelbestrijding in het najaar Pagina printen

vrijdag 22 september 2017

In elke regio zijn bietenpercelen te vinden waar een zware aantasting van cercospora of in sommige gevallen stemphylium voorkomt. Door de bladschimmelaantasting kleurt het loof bruin en sterft af. 

Moet er nog gespoten worden?
De aantasting (vlekjes) van een bladschimmel die er zit kunt u niet wegspuiten. U kunt hoogstens het gezonde blad (of gezonde bladdelen) gezond houden. Als er veel blad bruin of afgestorven is, is de schade al gedaan. Het doel van bladschimmelbestrijding is om te voorkomen dat het loof afsterft voordat de bieten geoogst worden. Bij koeler weer zal met name cercospora zich veel minder snel ontwikkelen en daardoor minder schade doen. Stemphylium, roest en ramularia kunnen zich bij de huidige lagere temperaturen nog wel goed uitbreiden en nieuwe vlekjes vormen. Wel neemt de groei van de suikerbieten af naarmate het najaar vordert. Hierdoor zal een behandeling tegen bladschimmels op dit moment minder snel rendabel zijn, maar kan wel helpen om de achterblijvende besmetting op het perceel laag te houden. Dit is de een voordeel voor de volgende bietenteelt op dat perceel. In de eerste helft van oktober is een bespuiting alleen rendabel wanneer de bieten laat gerooid worden. Na half oktober is het zelden meer rendabel. Let voor de oogst op de veiligheidstermijn van het middel dat bij de laatste bespuiting is gebruikt.

De veiligheidstermijn is de tijd tussen de laatste bespuiting en de oogst van de suikerbieten en deze is:

  • 21 dagen voor Sphere en Difure Pro;
  • 28 dagen voor Score 250 EC, Borgi, Retengo Plust en Spyrale;
  • 46 dagen voor Opus Team.

 

 Zie voor meer informatie over bladschimmels: www.irs.nl/bladschimmel.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.