Beperk schade door emelten al in de herfst Pagina printen

donderdag 24 augustus 2017

Emelten in bieten zijn moeilijk te bestrijden. Pillenzaad met insecticiden en Vydate 10G hebben slechts een zeer beperkte werking tegen emelten. Daarom vindt u in dit bericht enkele maatregelen die u vooraf al kunt nemen.

Schade beperken
Langpootmuggen leggen hun eieren bij voorkeur op vochtig gras tot ongeveer half oktober. Probeer dus om grasland of graszaad als voorvrucht van suikerbieten te vermijden. Ook in bouwplannen met veel granen en groenbemesters komen vaak emelten voor. Heeft u geen andere keuze? Houd dan in ieder geval het gras of graanopslag vanaf nu zo kort mogelijk of spuit het eventueel dood als de regels dat toelaten. De eieren en larven van de langpootmug zijn zeer gevoelig voor droogte, waardoor er meer zullen sterven. Bovendien is een droog gewas minder aantrekkelijk voor de langpootmug om haar eieren af te zetten dan een vochtig gewas. Op percelen waar dat kan en mag, kan een extra grondbewerking zorgen voor uitdroging van de eieren en/of jonge emelten.

Bemonsteren op emelten
De aanwezigheid van emelten kunt u controleren vanaf december, omdat dan de emelten pas groot genoeg zijn om aan te treffen in het grondmonster. Dit kan door verspreid over het perceel met een spade 10 grondmonsters te nemen van de bovenste 10 cm en van een oppervlak van 10 bij 10 cm. Verdeel de monsters zo fijn mogelijk in een emmer met zout water. Los daarvoor 1 kg zout op in 5 liter water. Op deze manier komen ze vanzelf bovendrijven. Tel van de 10 monsters het totaal aantal larven. Dit vermenigvuldigt met 10 geeft het aantal emelten per vierkante meter. Bij meer dan 100 emelten per vierkante meter is het verstandig om geen bieten te zaaien, omdat de kans op schade dan te groot is. Ook bij minder dan 100 emelten kan er schade optreden.

Meer informatie over emelten vindt u in de teelthandleiding. Op de website staat ook een filmpje over emelten: ‘Emelten een probleem in suikerbieten’.


Deze emelt begint te vreten aan de bietenplant. Voorkom schade door in de herfst al maatregelen te nemen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws