In suikerbieten aangetroffen bladschimmels vragen om blijvende controle Pagina printen

dinsdag 18 juli 2017

De tabel is op 16 en 14 augustus bijgewerkt.
Onderstaande tabel is op 28 juli bijgewerkt naar aanleiding van de waarschuwing van Zuid-Holland en twee aanvullingen voor Oost- en Zuid-Flevoland.
Onderstaande tabel is op 26 juli bijgewerkt naar aanleiding van de waarschuwing van Zeeuws-Vlaanderen.

Het is deze week vier weken geleden dat voor de eerste regio’s een bladschimmelwaarschuwing is uitgegaan. In de IRS-regio’s Zuid-Holland en Zeeuws-Vlaanderen is op het moment van schrijven nog geen waarschuwing van kracht. Dit neemt niet weg dat het voor alle regio’s belangrijk is om te blijven controleren op bladschimmels, ook als de suikerbieten al tegen bladschimmels gespoten zijn. Gedurende de afgelopen vier weken waren er meerdere dagen met gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van alle bladschimmels.

Controleren
Voor een effectieve bestrijding is het verstandig om 2-3 weken na een bespuiting weer wekelijks op bladschimmels te controleren. Dit onder andere vanwege de nieuwgevormde bladeren, zie ook het bericht ‘Na een fungicidebespuiting tijdig controleren op nieuwe aantasting’. Vermoed u resistentievorming bij cercospora, dan is het advies om 1 week na de bespuiting weer te gaan controleren. Dan kunt u bij uitbreiding van de cercospora-aantasting tijdig corrigeren met een ander middel. Pas wanneer u een nieuwe aantasting of uitbreiding van de bestaande aantasting vindt, is het nodig om een bespuiting uit te voeren. Kies een middel op basis van de bladschimmel(s) die u vindt. Kies wanneer het een tweede bespuiting betreft altijd een ander middel dan de eerste bespuiting en let daarbij op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmel.

Aangetroffen bladschimmels
Tot nu toe zijn bij IRS-diagnostiek bladmonsters met de volgende bladschimmels per regio binnengekomen:

 

regio

datum waarschuwing

aangetroffen bladschimmels

Limburg

5 juli 2017

stemphylium en cercospora

West-Brabant zand

6 juli 2017

stemphylium en cercospora

Noordelijk dal/veen

22 juni 2017

stemphylium en cercospora

Noordelijk zand

22 juni 2017

stemphylium en cercospora

Zeeuws-Vlaanderen

26 juli 2017

stemphyliumcercospora en roest

Zuid-Hollandse Eilanden

12 juli 2017

roestcercospora en meeldauw

Gelderland

5 juli 2017

stemphylium en cercospora

Noordoostpolder

10 juli 2017

stemphylium, cercospora en roest

Noordelijke klei

3 juli 2017

stemphylium, cercospora en roest

Oost- en Zuid-Flevoland

3 juli 2017

stemphyliumcercospora, roest en meeldauw

Oost-Brabant

6 juli 2017

stemphylium en cercospora

Zuid-Holland

28 juli 2017

stemphylium en cercospora

West-Brabant klei

6 juli 2017

stemphylium, cercospora en meeldauw

Noord-Holland

11 juli 2017

stemphylium, cercospora en roest

Zeeuwse Eilanden

17 juli 2017

roest en meeldauw

Ten opzichte van de waarschuwing zijn daar in enkele regio’s andere bladschimmels bij gekomen. De actuele waarschuwing voor uw regio kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmelkaart. Meer informatie over de bladschimmels en de bestrijding hiervan vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.

Blijf in suikerbieten alert op de bladschimmels die schade kunnen doen: cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw. Op de foto is alleen meeldauw niet op het blad  zichtbaar.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.