Roest en meeldauw in bietenpercelen op de Zeeuwse Eilanden gevonden Pagina printen

maandag 17 juli 2017

Op bietenpercelen op de Zeeuwse Eilanden is roest en meeldauw gevonden.
De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door een van de vijf bladschimmels (cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw) hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek.

Bestrijdingsadvies roest en meeldauw
Voer een fungicidenbespuiting uit zodra de eerste symptomen, de kenmerkende puistjes, van roest in uw perceel zichtbaar zijn. Voor de bestrijding van roest kunt u kiezen uit alle beschikbare middelen (zie tabel op bladschimmelpagina). Bestrijdt meeldauw bij de eerste aantasting. Hiervoor kunt u alle middelen gebruiken, alleen Score 250EC en/of Borgi werken minder goed teten meeldauw (zie tabel op bladschimmelpagina).

Bestrijdingsadvies overige bladschimmels
Voor de bestrijdingsadviezen van de andere bladschimmels verwijzen we u naar de vernieuwde bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt de fungiciden minder goed op. Spuit de fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een droogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Door meeldauw aangetast suikerbietenblad.

Aantastingsbeelden
Ook de aantastingsbeelden van de diverse schimmels (en andere bladvlekken) en meer informatie over de toegelaten fungiciden vindt u op www.irs.nl/bladschimmelpagina. Stemphylium kan worden verward met mangaangebrek of beschadigingen (door bijvoorbeeld insecten of wind) aan de achterzijde van het blad. De oudere (bruine) vlekjes van stemphylium kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas. Bladvlekken veroorzaakt door pseudomonas kunnen ook worden verward met bladvlekken veroorzaakt door cercospora.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.