Stemphylium in bietenpercelen in Noord-Holland gevonden Pagina printen

dinsdag 11 juli 2017

Op bietenpercelen in Noord-Holland is stemphylium gevonden.
De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in de Noord-Holland om nu alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door een van de vijf bladschimmels hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek.

Bestrijdingsadvies stemphylium
Voer een fungicidenbespuiting uit zodra de eerste symptomen van stemphylium (kleine gele vlekjes) in uw perceel zichtbaar zijn. Dit kan door een bespuiting met Retengo Plust, Spyrale, Score 250EC, Borgi, Sphere of Difure Pro. Deze middelen hebben een nevenwerking tegen stemphylium. Score 250EC/Borgi heeft een vergelijkbare nevenwerking als Spyrale tegen stemphylium, maar is op veel minder proefvelden onderzocht op effectiviteit tegen stemphylium. In het IRS-onderzoek van de afgelopen jaren had Retengo Plust de beste werking tegen stemphylium.

Bestrijdingsadvies overige bladschimmels
Voor de bestrijdingsadviezen van de andere bladschimmels verwijzen we u naar de vernieuwde bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt de fungiciden minder goed op. Spuit de fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een droogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen. 


Bladvlekken veroorzaakt door stemphylium. Een bestrijding bij de allereerste vlekjes geeft het beste resultaat. Let er wel op dat er ook andere oorzaken dan stemphylium kunnen zijn voor het ontstaan van gele vlekjes op de bladeren.

Aantastingsbeelden
Ook de aantastingsbeelden van de diverse schimmels (en andere bladvlekken) en meer informatie over de toegelaten fungiciden vindt u op www.irs.nl/bladschimmelpagina. Stemphylium kan worden verward met mangaangebrek of beschadigingen (door bijvoorbeeld insecten of wind) aan de achterzijde van het blad. De oudere (bruine) vlekjes van stemphylium kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas. Bladvlekken veroorzaakt door pseudomonas kunnen ook worden verward met bladvlekken veroorzaakt door cercospora.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

IRS verhuist naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.