Bladschimmelpagina vernieuwd! Pagina printen

donderdag 22 juni 2017

Als hulpmiddel bij de bladschimmelbestrijding in suikerbieten staat alle informatie over bladschimmels al meer dan 10 jaar gegroepeerd op de bladschimmelpagina, www.irs.nl/bladschimmel. Dit voorjaar hebben we deze pagina volledig herzien en vernieuwd.

Bladschimmelwaarnemingsindex
Nieuw is dat onder de actuele bladschimmelwaarschuwingen ook een bladschimmelwaarnemingsindex wordt weergegeven. Dit is een indicatie of het direct nodig is om het bietengewas op bladschimmels te controleren of niet. Deze index wordt berekend op basis van de uitkomsten van de infectiemodellen van de voorgaande 10 dagen voor de datum dat de tabel ververst is. De waarnemingsindex wordt wekelijks op maandag ververst. Wanneer het in de afgelopen periode voor een bladschimmel gunstig weer geweest is, dan wordt met een rode kleur aangegeven dat het wenselijk is om de bieten te controleren. Bij ongunstig weer voor een bladschimmel in die periode van 10 dagen staat de index op groen. Hier is ook de mogelijkheid om een datum van de laatste fungicidebespuiting in te geven. Hiermee wordt dan rekening gehouden in de kolom ‘uw perceel’.

Bladschimmelherkenning
Ook voor de herkenning van de bladschimmels is een nieuw hulpmiddel gemaakt: een infographic. Deze is ingevoegd onder het onderdeel 'gewascontrole'.

’.
De waarnemingsindex geeft een indicatie om in suikerbieten waar te gaan nemen op basis van gunstige omstandigheden voor een bladschimmel.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws