Bladschimmelpagina vernieuwd! Pagina printen

donderdag 22 juni 2017

Als hulpmiddel bij de bladschimmelbestrijding in suikerbieten staat alle informatie over bladschimmels al meer dan 10 jaar gegroepeerd op de bladschimmelpagina, www.irs.nl/bladschimmel. Dit voorjaar hebben we deze pagina volledig herzien en vernieuwd.

Bladschimmelwaarnemingsindex
Nieuw is dat onder de actuele bladschimmelwaarschuwingen ook een bladschimmelwaarnemingsindex wordt weergegeven. Dit is een indicatie of het direct nodig is om het bietengewas op bladschimmels te controleren of niet. Deze index wordt berekend op basis van de uitkomsten van de infectiemodellen van de voorgaande 10 dagen voor de datum dat de tabel ververst is. De waarnemingsindex wordt wekelijks op maandag ververst. Wanneer het in de afgelopen periode voor een bladschimmel gunstig weer geweest is, dan wordt met een rode kleur aangegeven dat het wenselijk is om de bieten te controleren. Bij ongunstig weer voor een bladschimmel in die periode van 10 dagen staat de index op groen. Hier is ook de mogelijkheid om een datum van de laatste fungicidebespuiting in te geven. Hiermee wordt dan rekening gehouden in de kolom ‘uw perceel’.

Bladschimmelherkenning
Ook voor de herkenning van de bladschimmels is een nieuw hulpmiddel gemaakt: een infographic. Deze is ingevoegd onder het onderdeel 'gewascontrole'.

’.
De waarnemingsindex geeft een indicatie om in suikerbieten waar te gaan nemen op basis van gunstige omstandigheden voor een bladschimmel.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden bladschimmels

De infectiewaarden van onderstaande bladschimmels kunt u per regio bekijken. 

CERCOSPORA
STEMPHYLIUM

Lees meer over deze infectiewaarden in het bericht van Suiker Unie.

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.