Mangaangebrek bestrijden Pagina printen

dinsdag 13 juni 2017

Op diverse bietenpercelen zijn op dit moment symptomen van mangaangebrek zichtbaar. Dit is een gevolg van opnameproblemen door kou en droogte dit voorjaar, zie ook het vorige bericht. Ernstig en langdurig (circa drie maanden of meer) mangaangebrek kan opbrengst kosten. Daarom het advies om een mangaanbespuiting uit te voeren als uw bietenperceel hier last van heeft. Omdat mangaan weinig mobiel in de plant is, is het vaak nodig de bespuiting na een paar weken te herhalen.

Meer info
Meer informatie over mangaangebrek in suikerbieten kunt u vinden in het nieuwsbericht Mangaangebrek door kou en droogte en in de Teelthandleiding 4.10 Mangaanbemesting.


Voorkom langdurig en ernstig mangaangebrek en voer één of meerdere mangaanbespuitingen uit.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.