Horizontaal groeiende bieten Pagina printen

dinsdag 13 juni 2017

De laatste weken worden regelmatig horizontaal- en scheefgroeiende bieten op zavel- en kleigronden gemeld. Dit komt doordat het worteltje na het kiemen eerst de zaaivoor een stuk gevolgd heeft voor het naar beneden kon gaan groeien. Uit onderzoek blijkt dat de vorm van het kouter, het weer na het zaaien en de zwaarte van de grond van invloed zijn. Het kouter kunt u vervangen, het weer en de zwaarte van de grond niet. In droge zomers zullen horizontaal of scheef gegroeide bieten achterblijven in groei. Bij de oogst is goed kop- en ontbladerwerk onmogelijk. Een behoorlijke opbrengstderving kan dan optreden.

Oorzaak
Voor horizontaal- of scheefgroeiende bieten zijn verschillende oorzaken. Vaak is dit een (iets) versmeerde en/of uitgedroogde (harde) zaaivoor. Meestal wordt op zavel- en kleigronden een iets versmeerde zaaivoor verholpen en een uitgedroogde (harde) zaaivoor voorkomen door een regenbui in de eerste weken na het zaaien. Dit bleef dit jaar heel lang uit waardoor er op sommige percelen de iets aangedrukte zaaivoor uitgehard is.
Ook de vorm van het kouter kan bijdragen aan het horizontaal groeien van de bieten. Met name bij aanpassingen aan het kouter kan er in de zaaivoor een geultje getrokken worden dat dieper is dan de diameter van het zaadje. Als het zaadje niet op de bodem van het geultje valt is de kans op horizontaalgroeien groter. Ook versleten of bijna versleten zaaikouters vergroten de kans op horizontaalgroeiende bieten, doordat het geultje waar het zaadje moet komen te ondiep of te veel aangedrukt wordt.

Oplossing
Controleer de zaaikouters wanneer u last van horizontaalgroeiende bieten heeft. Vervang de zaaikouters als deze niet meer de juiste vorm heeft. Vervangen is beter dan dan aanpassen of bijwerken van het zaaikouter. Dit laatste kan dus door de verandering van de vorm het horizontaalgroeien juist in de hand werken!

In hoofdstuk 3.6 van de teelthandleiding is meer te lezen over de relatie van zaaikouter en horizontaal groeiende bieten.


Horizontaalgroeiende bieten, de wortel groeit met de zaaivoor mee en zoekt een plek om naar beneden te groeien. Vaak wordt dit veroorzaakt door versleten, aangepaste of verkeerde zaaikouters.


Links een goed zaaikouter, de druppel of ‘Y’-vorm maakt een geultje waar precies een zaadje in past. Rechts een versleten zaaikouter met verrollen van het zaad en een grotere kans op een versmeerde zaaivoor als gevolg.


Links een aangepast zaaikouter door het oplassen van een strip. Dit geeft een meswerking met als gevolg kans op meer horizontaalgroeiende bieten. Rechts een origineel, goed zaaikouter.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Suikerbieteninformatiedagen 2017

Op 6 en 7 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID17):

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.