Begin na de gewassluiting met controle op bladschimmels Pagina printen

woensdag 7 juni 2017

Elk jaar komen bladschimmels in suikerbieten voor. De eerste aantasting dient zich kortere of langere tijd na het sluiten van het gewas aan. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van het microklimaat in het gewas en de hoeveelheid sporen van de bladschimmels in de grond van het perceel.

Wekelijks
In alle rassen wordt de schadedrempel bereikt als de eerste vlekjes worden waargenomen. Om schade door bladschimmels te voorkomen is dan een bespuiting met een fungicide nodig. Daarom is het belangrijk om na de gewassluiting te beginnen met het waarnemen op bladschimmels. Het beste kunt u dit elke week een keer doen op wisselende gedeelten van het perceel.

Waarnemen
Loop in een X patroon door het perceel en bekijk regelmatig (elke 10 meter) een groepje planten van dichtbij door te bukken of op de knieeën te gaan. Gebruik hierbij een loep (dat kan ook op de smartphone). Bekijk van elke plant alle volledig ontwikkelde bladeren. Op www.irs.nl/bladschimmelpagina staat meer informatie over het herkennen van de verschillende bladschimmels en bladaantastingen.

Herkennen
Het herkennen van bladschimmels in suikerbieten wordt als niet heel makkelijk ervaren. De vlekjes die door de bladschimmels veroorzaakt worden kan men verwarren met vlekjes van een andere oorzaak. Zo kunnen vlekjes veroorzaakt door pseudomonas verward worden met cercosporavlekjes. Zeker na regen- en hagelbuien in combinatie met veel wind is pseudomonas te verwachten op veel bietenpercelen. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over pseudomonas. De vlekjes van stemphylium kunnen makkelijk worden verward met (oud) mangaangebrek en prikken of hapjes van insecten. Toch zijn er bij alle bladvlekken zichtbare kenmerken die, met gebruik van een loep, uitsluitsel kunnen geven over de aantaster:

  • vlekjes van cercospora zijn rond; die van pseudomonas soms rond, soms onregelmatig;
  • vlekjes van cercospora bevatten zwarte bolletjes (sporendragers; zichtbaar met een loep) met daarop witte sporen (loep iets hoger houden); vlekjes van pseudomonas zijn ‘leeg’;
  • vlekjes van stemphylium zijn onregelmatig; die van insectenprikken of -happen rond of regelmatig;
  • vlekjes van stemphylium hebben een bruine inzinking (deukje; zichtbaar met de loep); die van (oud) mangaangebrek zijn egaal gekleurd binnen in de vlek.

Ook op de bladschimmelpagina (www.irs.nl/bladschimmelpagina) kunt u meer details lezen over het herkennen van de bladschimmels.

Bij twijfel: laat uw teeltadviseur een bladmonster sturen naar IRS Diagnostiek!


Een net gesloten gewas. Na de sluiting kunnen bladschimmels zich in het gewas ontwikkelen. Begin daarom na de gewassluiting met controle op bladschimmels.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.