Mangaangebrek door kou en droogte Pagina printen

dinsdag 16 mei 2017

Op verschillende percelen zien we op dit moment licht mangaangebrek in de bieten (foto 1). Dit is een gevolg van de kou en de droogte de afgelopen tijd.

Hoge pH
Mangaangebrek komt vooral voor op kalkrijke zavel- en kleigronden. Op zand- en dalgronden kan het ook voorkomen, maar vaak alleen als de pH hoger is dan 5,8

Mangaanbemesting
Een bespuiting met een mangaanmeststof heeft alleen zin als er langdurig (enkele maanden) gebrek wordt verwacht vanaf het vier- tot zesbladstadium. Omdat de temperatuur de komende dagen toeneemt is de verwachting dat het mangaangebrek op veel percelen zal verdwijnen, vooral daar waar het afgelopen weekend regen is gevallen. Op percelen waar het nog erg droog is, kan bij aanhoudende droogte een of meer mangaanbespuitingen nodig zijn.

Meer over mangaanbemesting kunt u lezen in de Teelthandleiding.


Foto 1. Licht mangaangebrek als een gevolg van kou en droogte. 

Contact: Elma Raaijmakers,Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.