Onkruidbestrijding is balanceren Pagina printen

maandag 8 mei 2017

Bij onkruidbestrijding in suikerbieten speelt u in op de specifieke omstandigheden op uw perceel. Wanneer de omstandigheden wisselend zijn, kunt u niet uitgaan van algemeen geldende adviezen. Voor advies op maat is een BeslissingsOndersteunend Systeem (BOS) nodig: de applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing.

Wisselende omstandigheden
Door de aanvankelijk droge omstandigheden na zaai is er op sommige percelen sprake van meerwassigheid: er zijn bieten in het kiembladstadium en andere in het twee- tot vierbladstadium.
De bieten waren aanvankelijk afgehard door het droge, koude weer in de tweede helft van april. Daarna volgde (wat) neerslag en oplopende temperaturen. De bieten zijn hierdoor gevoeliger voor herbiciden.
Ondertussen groeit het onkruid door. Als het niet gelukt is om de onkruiden in het kiembladstadium te bestrijden zijn er nu echte blaadjes gevormd. Dit betekent dat de herbicidendosering moet worden verhoogd om deze onkruiden alsnog te bestrijden. Bij de dosering is het dus balanceren tussen de effectiviteit (bestrijding van de onkruiden) en selectiviteit (gewasveiligheid).

Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing
Een korte handleiding van de applicatie vindt u hier: Onkruidbeheersing in het GewasBeschermingBulletin 2017. Op het beginscherm van de applicatie vult u het stadium van de bieten in. Bij meerwassigheid kiest u voor het stadium van de kleinste bieten om schade te voorkomen. Onder normale omstandigheden kunnen bieten een 50% verhoogde LDS-dosering verdragen vanaf het gestrekte kiembladstadium (foto 1) en 100% verhoging vanaf het tweebladstadium (foto 2). Kies vervolgens de op het perceel voorkomende onkruiden en hun stadium. 


Foto 1: De biet in het gestrekt kiembladstadium.


Foto 2: Tweebladstadium van de suikerbiet.

Voorbeeld:
Situatie 1: de bieten zijn in 1-2 bladstadium en onkruiden in kiemblad onder normale weersomstandigheden. Geadviseerd wordt een basis LDS-bespuiting.

Situatie 2: de onkruiden hebben nu 1-2 echte bladeren, terwijl het stadium van de bieten en de weersomstandigheden gelijk zijn aan situatie 1. Geadviseerd wordt een verhoogde LDS-bespuiting.

Situatie 3: de bieten en het onkruid zijn even groot als bij advies 2, alleen de weersomstandigheden zijn veranderd: vochtiger en warmer. Hierdoor is de gevoeligheid van de bieten toegenomen. Het advies is om de verhoogde dosering iets te verlagen.

Kortom: gebruik de app IRS-LIZ-Onkruidbeheersing voor een uitgebalanceerd onkruidbestrijdingsadvies in suikerbieten. 

Contact: Marco Bom

« Terug naar nieuws

Suikerbieteninformatiedagen 2017

Op 6 en 7 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID17):

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.