Pas op voor slakken! Pagina printen

dinsdag 18 april 2017

Vanaf het moment dat de eerste bieten bovenkomen, is het oppassen voor slakken. Nu er hier en daar buien vallen, is schade te verwachten.

Schade
Slakken veroorzaken vooral schade in het kiemblad- en tweebladstadium van de suikerbieten. Daarna is soms nog wel vreterij door slakken aan de planten zichtbaar, maar leidt dit niet meer tot plantwegval. Op klei- en lösspercelen met groenbemester(s), koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht of op percelen met een niet-kerende grondbewerking dient u extra alert te zijn. Soms zijn de slakjes echter zo klein (0,5 cm groot) dat ze heel moeilijk te vinden zijn. Slijmsporen zijn een aanwijzing voor de aanwezigheid van slakken.

Bestrijding
Mocht u slakken(schade) zien in uw bietenperceel dan kunt u schade beperken door slakkenkorrels (7 kg/ha Derrex, Iroxx of Sluxx HP) toe te dienen. Doe dit bij voorkeur in de avonduren. Vaak komen slakken vanuit de perceelsranden en komt dus slakkenschade ook alleen maar daar voor. In dat geval is toepassen van slakkenkorrels aan de randen voldoende. 

Meer informatie over slakken kunt u ook lezen in het Bodemplagenschema of in de Infokaart Slakken


Schade door slakken aan jonge kiemplanten wordt bevorderd door een grof zaaibed (zie ook het half maart verschenen bericht '
Een fijn, vlak zaaibed beperkt schade door slakken'). Bij deze plant hebben slakken happen genomen uit het ene blad en is het andere blad afgevreten.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.