Nachtvorst op komst Pagina printen

dinsdag 18 april 2017

De komende nachten zal in verschillende regio’s de temperatuur mogelijk zakken tot -4°C op waarneemhoogte (1,5 m boven de grond). Aan de grond zal het nog iets kouder worden. Wat kunt u doen om vorstschade in suikerbieten te voorkomen en wat moet u beslist niet doen?

Maatregelen tegen de vorst
Bietenplantjes die net opkomen zijn het gevoeligst voor vorst. Planten die er al staan zijn door de droge en koude omstandigheden van de afgelopen dagen relatief goed afgehard en zullen minder snel bevriezen.
Wat u voorafgaand aan een periode met nachtvorst beslist niet moet doen is schoffelen, omdat dat meer lucht in de grond brengt, waardoor de lucht vlak boven de grond sneller afkoelt. Voer vlak voor of tijdens een vorstperiode geen herbicidenbespuiting uit. De bietenplanten worden daarmee gevoeliger voor vorstschade. Hervat de bespuitingen nadat het een etmaal niet gevroren heeft en er geen vorst meer wordt verwacht.
Fruittelers houden de bomen bij nachtvorst vaak nat. De warmte, die bij het bevriezen van het water vrijkomt, beschermt de knoppen tegen vorstschade. Het nat houden moet wel gedurende de hele vorstperiode gebeuren. Dit is op een bietenveld moeilijk te realiseren. Beregenen lukt maar pleksgewijs en het met een landbouwspuit water sproeien geeft te weinig water om continu te beschermen. Andere maatregelen die u nu nog kunt nemen tegen nachtvorstschade zijn er niet.

Schade controleren
Na de vorst moet u zo snel mogelijk beoordelen of er schade is ontstaan en of die dusdanig is dat overzaaien nodig is. Vorstschade is herkenbaar aan glazige stengels en zwart verkleurde kiembladeren. Soms is de stengel ook ingesnoerd (zie figuur). Dit is de volgende dag al enigszins in te schatten, maar om zekerheid te hebben is het goed dit nog één of enkele dagen te volgen. U kunt dit doen door telstroken uit te zetten en de planten dagelijks te beoordelen. Bietenplanten die alleen beschadigde bladeren hebben, zullen weer herstellen. Het uiteindelijke opbrengstverlies zal dan meevallen. Pas als het stengeltje geknakt of het groeipunt beschadigd is, zullen de planten wegvallen.

Wanneer overzaaien
Tel in de stroken die u hebt uitgezet de vitale planten en herhaal dat na enkele dagen. Houd er rekening mee dat er nog plantjes kunnen opkomen. Staan er te weinig planten en bent u er zeker van dat er geen planten meer bijkomen, dan kunt u overwegen om over te zaaien. Of overzaaien loont, hangt van de zaaidatum af en van het plantaantal. Dit kunt u met de applicatie '(Over)zaai, opkomst en groei' zelf berekenen.

Symptomen van vorstschade. Als het hart intact is en de stengel niet is uitgedroogd, dan kunnen de plantjes nog herstellen. De twee plantjes links kunnen nog herstellen.

Contact: Noud van Swaaij

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.