Nieuws uit de bietenkliniek: ander soort emelten Pagina printen

woensdag 4 mei 2011

Dit jaar is er enorm veel aantasting in suikerbieten door emelten geweest in vergelijking met voorgaande jaren. Al eerder hebben wij op onze website bericht over emelten. We vermoedden toen dat de schade snel zou stoppen, omdat het zeer droog is gebleven. Echter, dit bleek niet het geval te zijn.
 
In Nederland zorgen de emelten (larven) van de Tipula-soort regelmatig voor schade in bieten. De langpootmuggen van deze soorten zijn bruin van kleur. De larven worden over het algemeen 3 tot 4 cm lang. Ze komen vooral ’s nachts boven de grond en vreten dan vervolgens aan de bladeren en stengel van de bieten. Bij droog weer komt de emelt niet of nauwelijks boven de grond en bij die omstandigheden blijft de schade dan ook meestal beperkt.
 
Dit jaar zien we, ondanks de droogte, toch veel emeltenschade. Nieuwe schademeldingen komen er nu nauwelijks meer bij. Op percelen waar schade is geweest, konden afgelopen week de langpootmuggen worden waargenomen (foto 1). In de grond waren de lege poppen te vinden. De langpootmuggen zijn erg opvallend door hun gele kleur. Over de rug lopen zwarte strepen. De larven (emelten) van deze soort (Nephrotoma) blijven kleiner dan de larven van Tipula. Ze zijn maximaal 1 tot 1,5 cm lang. Onze Belgische collega’s van het KBIVB hebben hierover al contact gehad met onderzoekers van de universiteit van Gembloux en zij stellen dat deze soort niet of nauwelijks boven de grond komt, waardoor er alleen maar ondergrondse schade ontstaat. Ook bij droogte vreten zij gewoon door. In tegenstelling tot Tipula, die de voorkeur heeft voor grasachtigen, legt Nephrotoma haar eieren ook op kale percelen. De laatste keer dat deze soort voor zo’n massale schade heeft gezorgd is circa 25 jaar geleden.
 
Op dit moment zijn de meeste emelten verpopt of aan het verpoppen, waardoor de schade dus snel zal stoppen.
 
 
   Foto 1. Langpootmug van de Nephrotoma-soort.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.