Is een bodemherbicide nodig? Pagina printen

donderdag 16 maart 2017

Bij lastige onkruiden en een hoge onkruiddruk is een bodemherbicide voor opkomst van de suikerbieten te adviseren. Zijn deze omstandigheden er niet, dan wordt een vooropkomstbespuiting met een bodemherbicide niet geadviseerd.

Lastige onkruiden
Wanneer er lastig te bestrijden onkruiden zoals kamille, hondspeterselie of bingelkruid voorkomen is het advies om een bodemherbicide direct na zaai toe te passen. Voor kamille wordt chloridazon (Pyramin DF) of metamitron (Goltix SC of Bettix SC) geadviseerd. Op lichtere zavelgronden (minder dan 12% lutum) heeft metamitron de voorkeur vanwege de gewasveiligheid. De noodzaak voor een bodemherbicide ter bestrijding van kamille neemt af naarmate er later wordt gezaaid.
Voor hondspeterselie en bingelkruid is het advies om clomazone (Centium 360 CS) in te zetten. Spuit maximaal 0,1 liter per hectare Centium 360 CS(?). Dit middel werkt niet tegen kamille. Vanwege mogelijke gewasschade wordt afgeraden om Centium 360 CS met Pyramin DF te mengen; wel is menging mogelijk met Goltix SC of Bettix SC.

Hoge onkruiddruk
Ook bij een hoge onkruiddruk van uw bietenperceel is het advies om vooraf een bodemherbicide in te zetten. Een geslaagde toepassing van bodemherbicide vermindert het aantal onkruiden. Verder wordt de groei van de overblijvende onkruiden vertraagd, waardoor ze gevoeliger zijn voor na-opkomstbespuitingen. Een bodemherbicide geeft dan meer zekerheid op een geslaagde onkruidbestrijding.

 

Advies
Spuit de bodemherbiciden bij voorkeur niet vlak voor een grote hoeveelheid neerslag. Spuiten op vochtige grond, gevolgd door groeizame omstandigheden geeft het beste resultaat.
Een handig hulpmiddel is de applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing. Op het beginscherm geeft u voor het stadium van de bieten en het betreffende onkruid ‘voor opkomst’ aan. Vervolgens krijgt u een advies over het al of niet inzetten van een bodemherbicide en de dosering.


Pas een bodemherbicide toe bij lastige onkruiden of een hoge onkruiddruk!

Contact: Marco Bom

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

Voor de rode gebieden is al een waarschuwing uitgegaan in 2017.
Klik op de regio voor meer uitleg. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.