Aandachtspunten voor en tijdens de zaaibedbereiding en het zaaien Pagina printen

dinsdag 14 maart 2017

Suikerbieten zaaien is precisiewerk. Het doel is dat u het zaad zo regelmatig mogelijk over het perceel verdeelt én op de juiste diepte, met als doel dat alle zaden kiemen en uitgroeien tot een gelijkmatig bietengewas. Met een aantal kleine controles bij de zaaibedbereiding en het zaaien, is de kans op een uniform gewas groter. Een uniform gewas is belangrijk om in het najaar te kunnen rooien met minimale verliezen.

Een goed zaaibed
Goed zaaien begint met een goed zaaibed. Het zaaibed is bepalend voor de opkomst. Als belangrijkste uitgangspunt voor een goed zaaibed geldt altijd dat het vlak en over de gehele werkbreedte even diep moet zijn. Gebruik bij het klaarleggen van het zaaibed een zo laag mogelijke bandenspanning (0,4 bar of lager). Om verslemping en/of winderosie tegen te gaan, moet de grond bovenop niet te fijn liggen. De bovenlaag van het zaaibed bestaat uit een egale laag van ongeveer 2-3 cm enigszins droge en goed verkruimelde grond. Daaronder bevindt zich een vlakke, bezakte of iets aangedrukte, vochtige bouwvoor, waarop men de bieten zaait. Zorg voor voldoende losse grond om het bietenzaad af te dekken. Dit geldt ook voor percelen met niet kerende grondbewerking. Maak het zaaibed pas klaar als het perceel daarvoor geschikt (dat is voldoende droog) is en in zo weinig mogelijk werkgangen, het liefst één werkgang. Voorkom insporing en daardoor verdichting en/of versmering van de grond onder het zaaibed. Dit veroorzaakt een onregelmatig gewas,  kost opbrengst en geeft extra rooiverliezen. Controleer daarom vooraf met de spade of de bouwvoor voldoende droog is om een goed zaaibed te maken zonder verdichting. Meer informatie over het verminderen van bodemverdichting in het voorjaar kunt u hier vinden.


Bij een goed zaaibed kunt u het zaad op de vochtige, aangedrukte grond  zaaien (links). Dit leidt tot een goede opkomst, ook bij een droge periode na het zaaien. Bij een te diep zaaibed gevolgd door te ondiep zaaien (zonder regelmatige controle) is het vrijwel onmogelijk om een vlotte en homogene opkomst te krijgen. Bij drie weken droog weer na het zaaien is de opkomst nul, totdat er regen komt. Uit gegevensanalyse van het SUSY-project blijkt dat het zaaien in vochtige/vaste grond een bepalende factor is. Bij de toptelers lagen meer zaden in de vochtige grond en waren de opkomst en de gewasregelmaat beter dan bij de middentelers. Leg dus hier de basis voor een goede suikeropbrengst.

Controleer bij het zaaien
Controleer voor het zaaien de zaaikouters, deze moeten scherp zijn (zie foto).


Links een scherp zaaikouter met de kenmerkende druppel- of Y-vorm. Rechts een versleten zaaikouter. Deze, die u beter kunt u beter vervangen.

Controleer bij de eerste rondgangen:

  • de zaaiafstand (nameten in de zaaivoor). De zaaiafstand moet voldoende zijn om met de verwachte veldopkomst 70.000 tot 90.000 planten per hectare te halen. Bij een veldopkomst van 80% zal de afstand 20 cm moeten zijn;
  • de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige (aangedrukte) grond liggen en allen goed bedekt zijn met losse grond;
  • de afstelling van de markeurs of instelling van de gps. De afstand tussen de sluitrijen van twee gangen moet 50 cm zijn. Controleer (ook bij het gebruik van gps) of dit overeenkomt.

Controleer tijdens het zaaien zeer regelmatig:

  • de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige grond liggen;
  • of de kouters niet verstopt zijn;
  • of de voorraad in de zaadbakken voldoende is.


Regelmatige controle is nodig voor perfect zaaiwerk.

Teeltvrije zone
Let bij het zaaien op de verplichte teeltvrije zone. Mogelijk dat enkele middelen die u later in het seizoen wilt gebruiken, extra eisen stellen aan de breedte van de teeltvrije zone. Die eisen kunt u terugvinden in het wettelijk gebruiksvoorschrift van de middelen op www.ctgb.nl.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Suikerbieteninformatiedagen 2019

Op 10 en 11 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID19):

Bewaaradvies
De plaats is niet gevonden, probeer a.u.b. een andere plaats

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)