Het nieuwe bietenzaad is uw goede zorgen waard Pagina printen

dinsdag 21 februari 2017

Het bietenzaad voor dit seizoen is inmiddels bij u op de boerderij of zal binnenkort bezorgd worden. Het is voor een goede opkomst belangrijk dat u het zaad tot aan de uitzaai goed opslaat, ook al is de periode kort. Dit betekent bewaren in de ongeopende verpakking in een droge ruimte. Temperatuur en vocht mogen in deze ruimte niet teveel schommelen.

Zaad gevoelig voor vocht
Het moderne bietenzaad is voorbehandeld (geprimed). Bij dit proces is de kiemrust al voor een deel doorbroken, waardoor het sneller en uniformer kiemt. Het zaad is echter door het voorkiemen ook erg gevoelig voor vocht. Bovendien kunnen onder invloed van vocht de gewasbeschermingsmiddelen in de pil afbreken.

Restzaad vorig jaar niet gebruiken
Heeft u nog restzaad van vorig jaar, dan is het advies dit niet meer te gebruiken. Door de voorbehandeling van het zaad zijn de bewaarcondities zeer kritisch en is het risico groot dat na een jaar de kiemenergie van het zaad onvoldoende is voor een goede opkomst. Ook het mengen met nieuw zaad raden wij af, aangezien dit een gaterig gewas kan opleveren.

Een aantal tips voor de juiste zorg na ontvangst van het zaad:

  • Bewaar het zaad tot aan de uitzaai droog en koel, met zo weinig mogelijk schommelingen.
  • Haal het zaad pas uit de verpakking op het moment van zaaien.
  • Laat tijdens het zaaien het (de) pak(ken) zaad niet open en bloot op de dam staan; doe er, vooral bij vochtig weer, een plastic zak erom heen. Laat het zaad niet in de zaaimachine zitten als u stopt met zaaien.
  • Bewaar overgebleven zaad niet voor volgend jaar, maar voer het af.


Bewaar het geleverde zaad tot het zaaien onder de juiste condities.

Contact: Noud van Swaaij

« Terug naar nieuws

IRS verhuist naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.