Kali strooien over de vorst Pagina printen

woensdag 18 januari 2017

Als de toplaag van de bouwvoor voldoende bevroren is, kunt u zonder structuurbederf kali strooien. Dit geldt vooral voor  zavel- en kleigronden die gevoeliger voor structuurbederf zijn dan zand- en dalgronden.

Hoeveel kali?
Zowel voor het gewas als de bodem is een kaligift van ongeveer 150 tot 200 kg K2O per hectare aan suikerbieten aan te raden. U geeft hiermee voldoende om de afvoer van kalium door de bieten te compenseren en zo’n gift is vaak positief voor de suikeropbrengst.
In welke vorm u de kali geeft, maakt niet uit. U kunt daarvoor ook een chloorhoudende kalimeststof gebruiken, bijvoorbeeld K-60.
Een kaligift over de vorst is een vroege gift, er is dan geen risico op mogelijke zoutschade.

Meer informatie over kaliumbemesting kunt u vinden in de teelthandleiding suikerbieten. 


Kali strooien over bevroren land spaart de bodemstructuur.

 

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.