2 februari 2017: themamiddag Bemesting Akkerbouw Pagina printen

maandag 16 januari 2017

De Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten organiseert een themamiddag Bemesting Akkerbouw, die op 2 februari 2017 in Nijkerk zal plaatsvinden. Op deze themamiddag worden diverse interessante en actuele onderwerpen op het gebied van bodem en bemesting besproken. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. De toegang is gratis voor akkerbouwers. Meer informatie over deze bijeenkomst en over aanmelding hiervoor, vindt u in de ‘Uitnodiging Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2017’.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.