Resistentiekeuze suikerbietenrassen 2017 Pagina printen

maandag 12 december 2016

Om u bij de zaadbestelling te helpen bij de beslissing welke resistentie u moet kiezen kunt u onderstaande beslisboom gebruiken: 

Rhizoctonia
Had u in het verleden op uw bedrijf rhizoctonia, of teelt u maïs en gras of andere waardplanten voor rhizoctonia in het bouwplan, kies dan voor een ras met rhizoctoniaresistentie. Het resistentieniveau van de rhizoctoniaresistente rassen verschilt. Kies voor een ras met een laag cijfer voor rhizoctonia-aantasting als u een sterke aantasting door rhizoctonia verwacht.

Heeft u naast rhizoctonia ook witte of gele bietencysteaaltjes kies dan voor een drievoudig resistent ras (rhizomanie-, rhizoctonia- en bietencysteaaltjesresistent). De opbrengst ervan is zonder bietencysteaaltjes iets lager dan van de andere rhizoctoniaresistente rassen, maar bij een besmetting duidelijk hoger.
Helaas is de resistentie tegen rhizoctonia niet volledig en zijn in alle gevallen aanvullende maatregelen nodig; zie ook teelthandleiding 10.5.1.2.

Bietencysteaaltjes
Komen op het perceel witte of gele bietencysteaaltjes voor en geen rhizoctonia, zaai dan een ras met resistentie tegen bietencysteaaltjes. Deze rassen zijn partieel resistent. Dat wil zeggen dat ze in aanwezigheid van bietencysteaaltjes weliswaar een hoge opbrengst kunnen geven, maar ze beperken de vermeerdering van de aaltjes maar ten dele. Naast de inzet van een resistent ras zijn voor de beheersing van bietencysteaaltjes ook andere maatregelen nodig als de inzet van resistente groenbemesters en een ruime rotatie. Ook kunnen de bieten alsnog schade ondervinden bij een hoge besmetting (meer dan 1500 eieren en larven per 100 ml grond). Zie ook de teelthandleiding 1.4.3 en teelthandleiding 10.2.3.

Twijfelt u over de aanwezigheid van bietencysteaaltjes, ook dan is het te overwegen een bietencysteaaltjesresistent ras te bestellen. Zelfs onder niet-besmette omstandigheden is de financiële opbrengst van deze rassen vergelijkbaar met die van de rhizomanierassen. In tabel 3 van de Zaadbrochure vindt u de vergelijking tussen de resistente rassen en een vatbaar ras, zowel onder besmette als niet besmette omstandigheden. Houd wel rekening met hogere zaadkosten als u kiest voor een bietencysteaaltjesresistent ras. Zie ook de teelthandleiding 1.4.3.

Geen rhizoctonia en geen bietencysteaaltjes
Heeft u geen rhizoctonia en weet u zeker dat u geen bietencysteaaltjes heeft (neem daarvoor een grondmonster), dan kunt u kiezen uit de lijst van rhizomanieresistente rassen.

Doorbraak rhizomanieresistentie
Als u eerder op uw bedrijf veel (>2-5%) blinkers pleksgewijs of in stroken in de suikerbieten heeft waargenomen, dan heeft u mogelijk te maken met een resistentiedoorbrekende variant (onder andere AYPR) van het rhizomanievirus. Kies in dat geval voor een ras met aanvullende rhizomanieresistentie. In elk segment (rhizoctonia, bietencysteaaltjes en rhizomanie) zijn rassen beschikbaar met een dergelijke aanvullende resistentie. Zie ook de teelthandleiding 1.4.1 en teelthandleiding 10.7

Contact: Noud van Swaaij

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2018 is als bijlage bij Cosun Magazine bij u aangekomen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

IRS is verhuisd naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.