Evalueren van de bietenteelt Pagina printen

donderdag 1 december 2016

Een aantal weken geleden plaatsten we het bericht ‘Leermomenten direct na de oogst’, waarin aandacht werd geschonken aan de signalen afkomstig van de wortels aan de bietenhoop en de kwaliteits- en gewichtsopgave van Suiker Unie. Daarnaast kunt u ook veel nuttige informatie halen uit de teeltmaatregelen die u heeft genomen tijdens het groeiseizoen.

Gewasbeschermingsmonitor
Het registreren en evalueren van de genomen teeltmaatregelen met betrekking tot de gewasbescherming is verplichtgesteld door de overheid sinds februari 2015. Zie ook het hoofdstuk Gewasbeschermingsmonitor in de teelthandleiding. Dit dient binnen twee maanden na de oogst van de suikerbieten afgerond te zijn. Registreren van de bietenteelt kan via Unitip, het teeltregistratieprogramma van Suiker Unie. Let er wel op dat u de genomen teeltmaatregelen dan ook evalueert. Dit kan bijvoorbeeld door het raadplegen van rapporten en adviesplannen in Unitip en deze te bespreken met een teeltadviseur. Leg deze evaluatie en de uitkomsten in een paar zinnen vast.

Teelthandleiding helpt bij het leren
Op de website is een teelthandleiding voor de bietenteelt te vinden. Hierin vindt u een overzicht van de maatregelen die beschikbaar zijn bij de problemen die aanwezig kunnen zijn in uw bietenteelt. Heeft u in 2016 bijvoorbeeld veel insecten gezien in uw bieten, dan kan de teelthandleiding ondersteuning bieden om dit voor de komende bietenteelten te voorkomen. Dus ook al is de gewasbeschermingsmonitor verplicht, het kan u zeker helpen bij het verhogen van de opbrengst.


De gewasbeschermingsmonitor verplicht telers genomen teeltmaatregelen te registreren en te evalueren. Dit brengt ook kansen met zich mee. Zo kan schade door ziekten en plagen worden beperkt voor de toekomst. Op de foto is aantasting door stengelaaltjes zichtbaar.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.