Het bieten zaaien begint weer… Pagina printen

dinsdag 18 oktober 2016

…met het jaarlijks terugkerend onderhoud van de bietenzaaimachine voor het nieuwe zaaiseizoen. Goed onderhoud kan pijnlijke verrassingen in het seizoen voorkomen. Een goed onderhouden zaaimachine draagt bij aan een homogeen bietengewas. En dat, homogene gewas, biedt veel voordelen die in de loop van het seizoen een stapeleffect geven. Een uniform of homogeen bietengewas vormt een goed vertrekpunt om ook in 2017 een hoge suikeropbrengst te behalen.

Controleer elk jaar minimaal de volgende punten voordat het zaaiseizoen van start gaat:

  • de kouters moeten scherp zijn voor een goede plaatsing van het zaad, zie pagina 25 van Suikerbietsignalen;
  • de cellen van de zaaischijven. Deze moeten schoon zijn voor een goede vulling met zaad;
  • de zaaischijven moeten voldoen aan de normen om D-pillenzaad te kunnen verzaaien. Zie over het keuren van de zaaischijven meer in dit bericht;
  • lagers, kettingen, markeurs en scharnierpunten moeten soepel en zonder speling kunnen bewegen;
  • elementen staan exact op 50 cm afstand van elkaar (midden kouter) en elk element staat haaks op de hoofdbalk. Alle elementen moeten op één rij staan. Vooral elementen die worden opgeklapt, kunnen afwijkingen gaan vertonen;
  • onderdelen als zaaischijven, afstrijker, zaaihuis en eventuele geleide ringen die in contact komen met het zaad, op slijtage controleren en eventueel vervangen;
  • een goede afstelling van de afstrijkers bij buitenvullers. Meet de afstand tussen de zaaischijf en de afstrijker op vier plaatsen op de omtrek van de zaaischijf. De afstand moet bij Monozentra 0,7 mm en Hassia Exacta 1,45 mm zijn. Beide met een speling van 0,1 mm (voor meer informatie zie de teelthandleiding hoofdstuk 3.2.2. ‘Onderhoud’);
  • bandenspanning van de aandrijfwielen moet gelijk zijn voor een gelijke zaaiafstand van de afzonderlijke elementen.

In 2012 is een poster mee gestuurd met Cosun Magazine en LandbouwMechanisatie, hierop staan de aandachtspunten voor onderhoud en zaaien weergeven.


Een goed onderhouden zaaimachine draagt ook in 2017 weer bij aan een homogeen, uniform gewas.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.