Hulpmiddelen beoordelen rooikwaliteit Pagina printen

woensdag 14 september 2016

Een goede rooikwaliteit is belangrijk om de gegroeide suiker maximaal te oogsten en na een eventuele bewaring te leveren. De rooikwaliteit checken tijdens het rooien en waar nodig direct aanpassen, is de enige manier om perfect rooiwerk te leveren. De extra aandacht is een mooie beloning van alle inspanningen gedurende de teelt. Zie ook het IRS Informatie-artikel ‘Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen’. Voor het checken is een aantal handige hulpmiddelen beschikbaar. De IRS-app en applicatie oogstverliezen zijn voor iedereen beschikbaar. Het kopmaatje/puntmaatje en de rooicheck zijn door Suiker Unie beschikbaar gesteld aan alle loonwerkers die bieten rooien en zelfrooiende telers. In dit bericht meer over de hulpmiddelen.

1 Kopmaatje
Beide kanten van een flexibele kunststof plaat op A5-formaat zijn benut. Op de ene kant staat het ‘Kopmaatje’ en op de andere kant het ‘Puntmaatje’.


Het Kopmaatje geeft in groene kleur het praktijkadvies van het IRS: minstens 90% van de bieten goed koppen, maximaal 5% met bladstelen en 5% te diep gekopt. In rood staan de gebieden om bij weg te blijven: bieten met bladstelen langer dan 2 cm en extreem diep gekopte bieten, herkenbaar aan de vaatbundels in het snijvlak. Met de tabel is gelijk in te schatten hoe hoog het verlies door te diep koppen is. De inkeping aan de lange kant is 2 cm. Dit is een hulpmiddel om te bepalen of de bladstelen korter dan 2 cm zijn.

2 Puntmaatje


Het Puntmaatje geeft de keuze tussen schatten of exact bepalen van de puntbreuk. Voor de schatting is een tabel opgenomen. Hoe meer bieten met de punt er nog aan, hoe lager het verlies door puntbreuk. Bij een puntbreuk kleiner dan 2 cm diameter is het verlies verwaarloosbaar. Een gat van 2 cm diameter helpt hierbij. Het Puntmaatje kan hiermee ook opgehangen worden in de cabine van de rooier.

3 App/applicatie
Voor de exacte bepaling van puntbreuk gebruikt u de IRS-App. Met een QR-code is deze op te roepen op de smartphone. Meet van 20 representatieve bieten de diameter van de puntbreuk, gebruik hiervoor de uitsparing en maatverdeling op het Puntmaatje. De waarden invoeren op de smartphone en het resultaat wordt berekend. De uitkomst is ook op te slaan. Ook getallen voor kopverlies en verlies aan hele bieten zijn in te voeren. De uitkomst wordt uitgedrukt in ton verlies per hectare. Met een waardering in verkeerslichtkleuren is snel te zien wat goed gaat en waar nog kansen liggen voor verbetering.


Dit hulpmiddel is ook als applicatie op de computer te benaderen: http://www.irs.nl/oogstverliezen.

Meer uitleg over de app kunt u in dit filmpje vinden:

4 Rooicheck
De Agrarische Dienst van Suiker Unie zet een rooicheck in om een nog betere rooikwaliteit te stimuleren. Vooral om de uitschieters in rooiverliezen te beperken. Als rooiermachinist/loonwerker kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de Agrarische Dienst om samen het rooien ter plekke door te nemen en te zoeken naar mogelijke verbeterpunten in rooikwaliteit.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.