pH belangrijk voor suikeropbrengst Pagina printen

dinsdag 26 juli 2016

Het gebeurt nog regelmatig dat bieten slecht groeien door een te lage pH van de bouwvoor. Dit kost uiteraard opbrengst. Dit kunt u voorkomen door uw bietenperceel of bietenpercelen voor 2017 tijdig te bekalken. De komende maanden zijn hier geschikt voor. Er is een nieuwe kalk app waarmee u de benodigde kalkgift kunt berekenen.

Bepaal hoogte pH
Het is belangrijk om te weten hoe hoog de pH van de bouwvoor van uw bietenperceel 2017 is. De pH-verschillen binnen het perceel kunnen groot zijn.Neem daarom meerdere monsters, zeker als uw perceel heterogeen is wat betreft organische stof en/of lutumgehalte. Alleen als uw perceel homogeen is kunt u volstaan met een mengmonster.

Nieuwe kalk app
Als de pH bekend is, moet u nagaan wat de streef pH van het betreffende perceel of perceelsgedeelte is. Als deze hoger is dan de vastgestelde pH, is het advies om te bekalken. Onlangs is een nieuwe kalk app verschenen, deze kunt u online gebruiken of als app voor Android of Apple. Deze app geeft op basis van perceelsgegevens de streef pH aan en de hoeveelheid kalk die nodig is om deze streef pH te realiseren (zie figuur 1). Lees ook het bericht 'Nieuwe applicaties online'.

Benut goede omstandigheden
Bekalk alleen als de grond voldoende droog is. Dit geldt ook voor het door de bouwvoor werken van de kalk. Dit draagt bij aan het behoud van een goede bodemstructuur.

Meer informatie over bekalking vindt u in de Teelthandleiding en in het Handboek Bodem en Bemesting (www.handboekbodemenbemesting.nl).


Figuur 1: Printscreen van de kalkbemestingsapplicatie op de website. Ook beschikbaar als App voor Android en Apple.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)