pH belangrijk voor suikeropbrengst Pagina printen

dinsdag 26 juli 2016

Het gebeurt nog regelmatig dat bieten slecht groeien door een te lage pH van de bouwvoor. Dit kost uiteraard opbrengst. Dit kunt u voorkomen door uw bietenperceel of bietenpercelen voor 2017 tijdig te bekalken. De komende maanden zijn hier geschikt voor. Er is een nieuwe kalk app waarmee u de benodigde kalkgift kunt berekenen.

Bepaal hoogte pH
Het is belangrijk om te weten hoe hoog de pH van de bouwvoor van uw bietenperceel 2017 is. De pH-verschillen binnen het perceel kunnen groot zijn.Neem daarom meerdere monsters, zeker als uw perceel heterogeen is wat betreft organische stof en/of lutumgehalte. Alleen als uw perceel homogeen is kunt u volstaan met een mengmonster.

Nieuwe kalk app
Als de pH bekend is, moet u nagaan wat de streef pH van het betreffende perceel of perceelsgedeelte is. Als deze hoger is dan de vastgestelde pH, is het advies om te bekalken. Onlangs is een nieuwe kalk app verschenen, deze kunt u online gebruiken of als app voor Android of Apple. Deze app geeft op basis van perceelsgegevens de streef pH aan en de hoeveelheid kalk die nodig is om deze streef pH te realiseren (zie figuur 1). Lees ook het bericht 'Nieuwe applicaties online'.

Benut goede omstandigheden
Bekalk alleen als de grond voldoende droog is. Dit geldt ook voor het door de bouwvoor werken van de kalk. Dit draagt bij aan het behoud van een goede bodemstructuur.

Meer informatie over bekalking vindt u in de Teelthandleiding en in het Handboek Bodem en Bemesting (www.handboekbodemenbemesting.nl).


Figuur 1: Printscreen van de kalkbemestingsapplicatie op de website. Ook beschikbaar als App voor Android en Apple.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.