Nieuwe applicaties online! Pagina printen

dinsdag 26 juli 2016

De applicaties stikstofbemesting en kalkbemesting zijn vernieuwd. Bekijk ze op www.irs.nl/stikstofbemesting en www.irs.nl/kalkbemesting. Ze zijn ook beschikbaar in de IRS-app, welke is te downloaden via onderstaande Qr-codes of www.irs.nl/app

 

     Play Store (Android)      iTunes Store (iOS)

 


U vindt de bemestingsapplicaties in het tabblad ‘apps’. 

Stikstofbemesting
Met deze applicatie kunt u, afhankelijk of u wel of geen N-mineraalmonster heeft genomen, de hoogte van de stikstofadviesgift berekenen. 


Het invulscherm voor de applicatie stikstofbemesting.

Kalkbemesting
Met deze applicatie kunt u laten uitrekenen hoeveel u eventueel zou moeten bekalken om de grond op de streef- pH te brengen.


Bepaal met behulp van de applicatie kalkbemesting de gift die nodig is om de streef-pH te bereiken. Afhankelijk van de door u gekozen meststof wordt de dosering per hectare berekend.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.