Volledige naam stemphylium vastgesteld: Stemphylium beticola Pagina printen

dinsdag 12 juli 2016

Al enkele jaren weten we dat de gele vlekjes in suikerbieten worden veroorzaakt door de schimmel stemphylium. Welke soort dat precies was, bleef onbekend. Het was al wel duidelijk dat het mogelijk een nieuwe stemphylium-soort betrof. Inmiddels is dat bevestigd en is deze stemphylium soort beschreven in samenwerking met het CBS-KNAW. Bij de soortsbeschrijving is er ook een wetenschappelijke naam gegeven: Stemphylium beticola. Dit is een verwijzing naar het genus Beta waar de suikerbiet (Beta vulgaris) onder valt. Deze verwijzing is in het verleden ook gebruikt bij de beschrijving van cercospora en ramularia.

De beschrijving van stemphylium is opgenomen in het wetenschappelijke tijdschrift Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi en is hier te vinden (pag. 402-403 in pdf-bestand).


De veroorzaker van gele vlekjes in suikerbieten heeft nu een volledige wetenschappelijke naam: Stemphylium beticola.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.