Flitsbijeenkomsten Suiker Unie Valthermond Pagina printen

dinsdag 28 juni 2016

Op 27 juni 2016 werden door Suiker Unie in Valthermond twee flitsbijeenkomsten gehouden met als thema ‘Bladgezondheid suikerbieten’. Ongeveer 135 telers uit de teeltgebieden Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen woonden deze bijeenkomsten bij. De telers hadden de mogelijkheid om (blad)monsters voor diagnose mee te nemen. Hier is massaal gebruik van gemaakt. De op deze flitsbijeenkomsten gehouden presentatie over het IRS-onderzoek en IRS-advies over de bladgezondheid kunt u hier terugvinden.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.