Leerzame en drukbezochte Praktijkmiddag suikerbieten in Lelystad Pagina printen

vrijdag 3 juni 2016

04-06-2016: in de lijst met verschenen reportages twee items toegevoegd.
06-06-2016: onderstaande foto's plus nog 25 meer toegevoegd aan het Facebook fotoalbum. Tevens een video van Agrio toegevoegd, met daarin een interview met Jan van de Zande.
07-06-2016: onderaan dit bericht de artikelen die in Boerderij (Vandaag) zijn verschenen over de Praktijkmiddag toegevoegd. 

De Praktijkmiddag suikerbieten op 2 juni 2016 in Lelystad kon rekenen op meer dan 350 geïnteresseerde bezoekers.

Al bij de opening en de presentatie van Frans Tijink (directeur IRS) was er veel belangstelling. Hieronder volgt een korte impressie van de middag (foto’s IRS, tenzij anders vermeld).


‘Hoe kom en blijf je met suikerbieten bij de top’ was het centrale prikkelende element in de openingspresentatie van Frans Tijink (foto PPO).


Ruim 50 bezoekers schreven zich in voor het verlengen van de spuitlicentie bij de stand van het Cursuscentrum Agribusiness (foto PPO).

 
Met excursiewagens werden de bezoekers naar het bietenperceel gereden. Onderweg volop in gesprek met collega’s.


Willem van Geel (PPO) gaf uitleg over de bemestingsproeven waaronder de langjarige fosfaattrappenproef en de proef met vloeibare meststoffen, toegepast in de zaaivoor en of volvelds.


Hilfred Huiting (PPO) liet het resultaat van 8 verschillende onkruidbeheersingsstrategieën zien. Alle objecten waren behandeld met technieken met minimaal 75% driftreductie.


De machines die gebruikt waren in de onkruidbeheersingsproef stonden langs de route opgesteld.


Jan van de Zande (PRI) gaf een interessante en zeer goed gewaardeerde uitleg over spuittechniek en driftreductie (foto PPO). Zie ook onderstaand YouTube-filmpje dat Agrio maakte naar aanleiding van een interview met Jan van de Zande:


Johnny Visser van PPO (links op de foto) ging in op het slim inzetten van de groenbemesters in relatie tot ziekten en plagen.

 
Bram Hanse en Ellen van Oorschot lieten bij diagnostiek allerlei ziektebeelden zien, altijd boeiend en leerzaam. Verder waren gezonde en zieke bieten opgekweekt (foto onder).


Een biet in gezonde grond staat hier net als in de praktijk centraal. Links en rechts geflankeerd door kolommen met respectievelijk witte bietencysteaaltjes en rhizomanie. Het effect op de wortels was duidelijk te zien voor de bezoekers.


Een uitstalling van de grote variatie aan recente inzendingen bij IRS-Diagnostiek.


Ellen van Oorschot (IRS) assisteerde Bram bij het live laten zien van beelden van ziekten en plagen via de microscoop.


IRS-er Noud van Swaaij liet zien welke ontwikkeling de rassen doorgemaakt hebben en welke eigenschappen belangrijk zijn bij de rassenkeuze.


Noud van Swaaij (IRS) had de hele middag een aandachtig gehoor van de bezoekers (foto PPO).


IRS-proefveld bladschimmels en rassen.


Wat gebeurt er in de grond onder een grote band? Hier visueel gemaakt in een opstelling van Michelin (foto PPO).

De meeste bezoekers ontvingen aan het einde van de rondgang een bundel met achtergrondinformatie. Diegenen die deze informatie moest missen of andere geïnteresseerden, kunnen de uitgereikte hand-out hier vinden (klik op onderstaande afbeelding voor de pdf):

 
Volop ruimte voor vakgesprekken op de bedrijvenmarkt (foto's: PPO). Nog meer foto's van de bedrijvenmarkt zijn toegevoegd aan het Facebook fotoalbum over deze dag.


Op de bedrijvenmarkt waren diverse nieuwe ontwikkelingen te zien, zoals deze veldspuit van John Deere (foto PPO).


Niet alleen producten en technieken van nu, maar ook voor de toekomst werden getoond (foto PPO).

 
Organisatoren PPO en IRS kregen veel positieve reacties tijdens en na de middag, hartelijk dank daarvoor.

Wij willen hierbij alle sponsors, deelnemende bedrijven en medewerkers aan deze dag bedanken:
Suiker Unie, Agrifac Machinery, AgroCentrum B.V., Agrovision BV, Betaseed,Cursuscentrum Agribusiness/Groenhorst Emmeloord, Dacom, DSD Betaprocess, DSV zaden Nederland, Grimme, H. Hoeben mechanisatie, Homburg Holland, Imants B.V., Van Iperen, John Deere Nederland, Kverneland Group Benelux, KWS Benelux, Lemken Nederland B.V., Michelin Nederland N.V., Pype Agro & Geo textiles, ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, SBG Precision Farming BV, SESVanderHave Nederland BV, Stichting Veldleeuwerik, Strube Nederland B.V., Vereinigte Hagel, Frans Vervaet B.V., WPA-Robertus zeker en vast, Adama Northern Europe BV, Countus.


Diverse andere organisaties hebben deze dag ook reportages gemaakt:

Contact: Jurgen Maassen,Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.