Ziekten-en-plagen-applicatie uitgebreid met natuurlijke vijanden Pagina printen

maandag 23 mei 2016

De applicatie en App ‘ziekten-en-plagen’ in suikerbieten is uitgebreid met natuurlijke vijanden. Dit zijn de vijanden van de gewasbelagers, dus eigenlijk ‘onze vrienden’. In het tabblad ‘biologische bestrijders’ zijn nu 19 natuurlijke vijanden opgenomen. Van deze biologische bestrijders zijn beschrijvingen en van de meeste ook foto’s beschikbaar in de applicatie/App.

De hoofdtoepassing blijft natuurlijk het opzoeken of determineren van een ziekte, plaag of andere veroorzaker van symptomen en schade in suikerbieten. Dit opzoeken kan alfabetisch of (online) in het tabblad ‘schadeoverzicht’. In de online applicatie kunt u dan zoeken op Latijnse naam, code of in 8 verschillende talen. Determineren kan door in 4 of 5 stappen het stadium van de suikerbiet te kiezen en de beschrijving van de symptomen die u aan de biet ziet aan te klikken.

Download nu de IRS-App (Android of iOS) of via deze QR-codes:

 

    Android                  iOS

Klik in het tabblad ‘apps’ op ‘Ziekten&plagen’. Mocht u geen Android of iOS op uw smartphone hebben, dan is er van de ziekten&plagen-applicatie ook een browserversie voor smartphones beschikbaar. Uiteraard is de applicatie ‘Ziekten&plagen’ ook online beschikbaar. 

 

Nieuw in de applicatie (links)/App (rechts) zijn de 19 biologische bestrijders van plagen in suikerbieten. 


Als u op de naam van een biologische bestrijder klikt, krijgt u een beschrijving en foto’s te zien. Onderaan staat opgesomd voor welke plagen in suikerbieten dit een natuurlijke vijand is. U kunt op de naam van de plaag klikken voor een beschrijving en foto’s van de plaag.

In de App krijgt u eerst de beschrijving, dit kan nog steeds zonder internetverbinding. Als u rechtsboven op ‘foto’s’ klikt krijgt u de foto’s van de geselecteerde natuurlijke vijand. Hiervoor heeft u wel internetverbinding nodig. Als u vervolgens op een foto klikt kunt u een nog grotere versie bekijken voor de details. 


Ook de beschrijvingen van de plagen zijn, waar van toepassing, uitgebreid met een opsomming van de biologische bestrijders van die plaag. Als u klikt op een naam krijgt u de beschrijving en foto’s van de natuurlijke vijand te zien.


In het tabblad ‘schadeoverzicht’ kan een schade of plaag opgezocht worden met een code, Latijnse naam of in een van de acht beschikbare talen. Als u op de link klikt achter de taal krijgt u de beschrijving in die taal te zien. Deze functie is alleen online beschikbaar. 

Contact: Jurgen Maassen

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.