Extra stikstofgebruiksruimte op klei bij bovengemiddelde wortelopbrengsten Pagina printen

woensdag 18 januari 2017

In de afgelopen drie jaren was de gemiddelde wortelopbrengst van de bieten in Nederland respectievelijk 91, 83 en 78 ton per hectare. Veel bietentelers op kleigrond zullen dan ook in de laatste drie jaar meer dan 75 ton bieten per hectare hebben geoogst. Als dit ook voor u geldt, dan komt u in aanmerking voor 15 kg per hectare extra stikstofgebruiksruimte. De totale stikstofgebruiksruimte voor suikerbieten op klei bedraagt dan 165 kg per hectare. Voor de zand- en lössgebieden geldt deze regeling niet.

Voorwaarden
U moet aan kunnen tonen dat de wortelopbrengst op uw bedrijf de laatste drie jaren hoger is geweest dan 75 ton per hectare en dit vòòr 15 mei melden. Hoe u dit kunt doen en welke verdere voorwaarden er zijn om in aanmerking voor extra stikstofgebruiksruimte te komen, vindt u op mijn.rvo.nl/stikstofdifferentiatie.


Bij bovengemiddelde wortelopbrengsten is de stikstofgebruiksnorm voor suikerbieten op kleigrond 165 kg per hectare (onder voorwaarden).

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

IRS verhuist naar Cosun innovation center

LET OP: wij hebben ook een nieuw telefoonnummer:
0165-516070

Ons nieuwe adres is:

Bezoekadres:
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Postadres:
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.