Extra stikstofgebruiksruimte op klei bij bovengemiddelde wortelopbrengsten Pagina printen

woensdag 18 januari 2017

In de afgelopen drie jaren was de gemiddelde wortelopbrengst van de bieten in Nederland respectievelijk 91, 83 en 78 ton per hectare. Veel bietentelers op kleigrond zullen dan ook in de laatste drie jaar meer dan 75 ton bieten per hectare hebben geoogst. Als dit ook voor u geldt, dan komt u in aanmerking voor 15 kg per hectare extra stikstofgebruiksruimte. De totale stikstofgebruiksruimte voor suikerbieten op klei bedraagt dan 165 kg per hectare. Voor de zand- en lössgebieden geldt deze regeling niet.

Voorwaarden
U moet aan kunnen tonen dat de wortelopbrengst op uw bedrijf de laatste drie jaren hoger is geweest dan 75 ton per hectare en dit vòòr 15 mei melden. Hoe u dit kunt doen en welke verdere voorwaarden er zijn om in aanmerking voor extra stikstofgebruiksruimte te komen, vindt u op mijn.rvo.nl/stikstofdifferentiatie.


Bij bovengemiddelde wortelopbrengsten is de stikstofgebruiksnorm voor suikerbieten op kleigrond 165 kg per hectare (onder voorwaarden).

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Suikerbieteninformatiedagen 2017

Op 6 en 7 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID17):

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

Op 7 maart 2017 is de voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2017 verschenen als bijlage bij Cosun Magazine. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.