Presentaties suikerbieteninformatiedagen Pagina printen

donderdag 10 december 2015

Op 8 en 9 december 2015 vonden de IRS-suikerbieteninformatiedagen plaats. Ze zijn bedoeld om de resultaten en nieuwste adviezen te presenteren richting medewerkers van de suikerindustrie, handel, voorlichting, agrarisch onderwijs, enzovoort.

Door op de titel van de presentatie te klikken, kunt u de samenvatting lezen en vervolgens downloaden.

Presentatie

Inleider

Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten

Bram Hanse

Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing

Peter Wilting

Teeltkosten – effectiviteit en verlaging

Bram Hanse

Schieters: bedrijfsrisico?

Noud van Swaaij

Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze         

Noud van Swaaij

Onkruidbestrijding – spuittechniek             

Peter Wilting

Bladschimmelbestrijding

Bram Hanse

Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen

Martijn Leijdekkers

Actualiteiten

divers

Contact: Annemarie Naaktgeboren

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.